Archiwum miesiąca: grudzień 2022

Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw

Burmistrz Barczewa zarządza co następuje:

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Barczewo zamieszkałymi w sołectwach, dotyczące projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw,
  2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców Sołectw Gminy Barczewo na temat zapisów w projektach statutów.
  3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w terminie ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie danego Sołectwa Gminy Barczewo i w dniu składania formularza, o którym mowa w § 3 ust. 2 mają ukończone 18 lat.
  4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 04 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r. w następujących formach:
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem panelu: www.konsultacje.barczewo.pl oraz poprzez nadesłanie formularza konsultacji na adres e-mail: umb@barczewo.pl
  • w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie ( parter) w godzinach pracy Urzędu lub nadesłanie na adres Urzędu – Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.

Zarządzenie Burmistrza Barczewa nr 0050.253.2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku

Projekt statutu sołectwa Wójtowo

Ankieta do mieszkańców Wójtowa dotycząca Planu odnowy miejscowości

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do współpracy nad dokumentem strategicznym, dotyczącym rozwoju naszej miejscowości Wójtowo.

Ankieta ma na celu zebranie opinii Mieszkańców Wójtowa gminy Barczewo. Zebrane informacje pozwolą na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego sołectwa oraz do stworzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wójtowo

Dostępna jest w wersji elektronicznej pod linkiem:

https://forms.gle/mJ9hft2wdkEa2u4x6

Potraktujcie Państwo tą ankietę jako konsultację społeczną

Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wójtowie, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokument planistyczny pn. Plan Odnowy Wsi na lata 2023-2028 był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Planie Odnowy Wsi Wójtowo na lata 2023-2028 celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość ostatecznego opracowania.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 20 grudnia 2022 r.

Będzie też dostępna wersja papierowa w świetlicy

Ankietę w wersji papierowej można dostarczyć do świetlicy wiejskiej przy ul. Wierzbowej 1, bądź do Sołtyski -Beaty Jakubiak.

Prosimy o przekazanie dalej

Dziękujemy za współpracę

Sołtyska Wójtowa, Rada Sołecka Wójtowa, Stowarzyszenie “Wspólne Wójtowo” , Grupa Odnowy Wsi

Bombka Bożonarodzeniowa z Wójtowa

Zapraszamy dzieci z Wójtowa do udziału w Konkursie Plastycznym “Bombka Bożonarodzeniowa z Wójtowa” z nagrodami !!!

Konkurs trwa od 2 – 16.12.2022 r., skierowany jest do dzieci w Wójtowa, technika pracy dowolna. 

Gotowe prace należy dostarczyć do świetlicy wiejskiej do piątku 16.12.2022 r. w godzinach 17.00-19.30. 

Szczegóły w regulaminie

Zapraszamy !!!

Opłaty za śmieci w grudniu

Kolejne opłaty za śmieci ( ostatnie w tym roku) można uiścić u Sołtyski w czasie dyżuru

we wtorek 6 grudnia 2022 r. w godz 17:00-18:00 w świetlicy.

Pozyskany  % przeznaczony zostanie na cele Sołeckie. 

Zapraszamy