VI Turniej Siatkówki

Sołtys, Rada Sołecka,
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

serdecznie zaprasza młodzież i dorosłych mieszkańców Wójtowa do uczestnictwa w
VI Turnieju amatorskiej Siatkówki
o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa

który odbędzie się 16 września 2017 r. godz. 12.30 na placu zabaw w Wójtowie.

Zapewniamy nagrody dla:

Zwycięskiej drużyny
dodatkowo przyznany będzie tytuł
„Najlepszej Zawodniczki Turnieju”
„Najlepszego Zawodnika Turnieju”

Chętnych do udziału w imprezie zapraszamy do zapisów. Czekamy do 10 września 2017 r. wspolnewojtowo@gmail.com
www.wojtowo.pl /www.stowarzyszenie.wojtowo.pl

Zebranie wiejskie wrzesień 2017

7 września 2017 r. zapraszamy na  Zebranie wiejskie poświęcone ustalenia funduszu sołeckiego na rok 2018 do rozdysponowania jest ok 36 000 zł.

Zaprasza Sołtys oraz Rada Sołecka

Miejsce spotkania zostanie podane w najbliższym czasie

Zmiana organizacji ruchu na odcinku Olsztyn-Wójtowo

W piątek 18 sierpnia wykonawca obwodnicy Olsztyna planuje wdrożyć czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn – Wójtowo. Polegać będzie ona na przełożeniu ruchu z odcinka „szesnastki” na nowo wybudowaną drogę lokalną nr 55.

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać najpewniej do końca czerwca 2018 roku.

Jak poinformowała w piątek GDDKiA planowana zmiana organizacji ruchu na odcinku Olsztyn-Wójtowo została przełożona na poniedziałek 21 sierpnia  2017 ok. godz. 13.00 -14.00.

Więcej informacji na stronie olsztyn.com

Więcej informacji na stronie ro.com.pl

Projekt „Bezpieczny MOF”

W roku 2014 rozpoczęto pracę nad koncepcją Systemu Bezpieczeństwa Regionu Olsztyńskiego. W wyniku powyższego, podjęto decyzję o realizacji w latach 2016 – 2019 w ramach Miejskiego Obszaru
W wyniku jej pozytywnej identyfikacji projekt ujęto w Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, w trybie pozakonkursowym, w ramach osi priorytetowej 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działania 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałania 5.4.2. Bezpieczny MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje gminy Olsztyn, Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo a także Powiat Olsztyński.

Więcej informacji

Odwołanie turnieju siatkówki

Z przykrością informujemy, że w związku z niewielkim zainteresowaniem VI Turniej Amatorskiej Siatkówki o Puchar Sołtysa Wójtowa, który miał się odbyć 19 sierpnia 2017 r., zostaje odwołany.

Turniej odbędzie się w innym terminie o czym powiadomimy

Organizatorzy

 

Świetlica w Wójtowie

Szanowni Mieszkańcy Wójtowa

dzięki wieloletnim staraniom Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” oraz ścisłej współpracy z Urzędem Gminy Barczewo z radością informujemy, że w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” z działania 19.2- wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, projekt budowy „Świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” znalazł się na liście operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w 100% limitu środków dostępnych w ramach tego wydarzenia, projekt zostanie dofinansowany w wysokości 185 947,29 zł.

W wyniku realizacji projektu nasza miejscowość oraz mieszkańcy zyskają miejsce, w którym będą organizować spotkania sprzyjające rozwojowi lokalnej społeczności.

 

Protokół ze spotkania UM Barczewo

Protokół ze spotkania 28 lipca 2017 – UM Barczewo

Problemy z komunikacją  na trasie Łęgajny – Olsztyn.  „OK-ejki” omijają Wójtowo i Kaplityny

28 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Barczewie odbyło się spotkanie  mieszkańców  Wójtowa, Kaplityn i sąsiednich miejscowości  z zastępcą burmistrza Barczewa, Dariuszem Jasińskim, przedstawicielami  ZDZiT w Olsztynie  i przewoźnikami obsługującymi transport mieszkańców na trasie Olsztyn – Barczewo.

Trwające prace przy budowie obwodnicy Olsztyna a także zmiana organizacji ruchu przy wjeździe do miasta, związana z przebudową ulicy Budowlanej, to przyczyna poważnych utrudnień komunikacyjnych dla  wszystkich kierowców , a  szczególnie dla mieszkańców Wójtowa i Kaplityn.

Kierowcy jadący do Olsztyna stoją w korku aut,  sięgającym często  wjazdu do Wójtowa. Wydłuża to czas przejazdu do miasta o 30 – 40 minut.

Dyrektor ZDZiT stwierdził, że problemy  wynikające z przebudowy dróg  dotyczą nie tylko mieszkańców Gminy Barczewo ale i wielu innych regionów naszego województwa i należy liczyć się z utrudnieniami. Jednocześnie dodał, że MZDMiZ  złożyło ofertę uruchomienia komunikacji podmiejskiej na trasie Olsztyn-Barczewo i nadal jest otwarty na współpracę i rozmowy. Proponowana linia obsługiwana byłaby na zasadach linii miejskiej, z obowiązującymi tam ulgami.  Fakt, że prowadzone są rozmowy i rozpatrywane możliwości finansowe Gminy, potwierdził Burmistrz Jasiński. Dodał, że wynika to z potrzeb mieszkańców zgłaszanych podczas  Sesji Rady Gminy.

Czytaj dalej

Zapraszamy na boisko na Oś. Leśnym

Działamy tym razem na boisku leśnym
Szanowni mieszkańcy zapraszamy do wspólnej akcji już w tę sobotę 12 sierpnia od godz. 9.00 będziemy odczarowywać boisko.

Zabierz grabki łopatkę Sąsiada i Sąsiadkę.
Planujemy montaż i malowanie ławek, stworzenie ścieżki zmysłów (tu potrzebujemy deski, kamyczki,  piasek, szyszki itp. Czy stworzymy coś jeszcze zależy od materiałów jakimi będziemy dysponować.

Przynieś drewno, pieńki,  deski,  gwoździe razem coś stworzymy.

Na zakończenie prac zapraszamy na ognisko 🔥
Do zobaczenia