Wybory sołtysa

http://wojtowo.vcard.pl/wp-content/uploads/2015/01/wybory-so%C5%82tysa.jpg19 stycznia 2014 w restauracji „HIER-MAN” odbyło się zebranie Wiejskie, które dokonało wyboru Sołtysa Wójtowa. Na zebranie przyszło bardzo dużo mieszkańców, na liście obecności wpisało się 116  osób.

Sołtysem został ponownie Adam Perczyński, otrzymał 93 głosy.

Do Rady Sołeckiej wybrano:

 1. Eugeniusz Januszkiewicz
 2. Leszek Kalinowski
 3. Alicja Kowalik
 4. Joanna Laskowska-Załoga
 5. Bogdan Okulicz
 6. Dariusz Wasilewski
 7. Wioletta Żytkiewicz-Bąk

Przewodniczącym Rady Sołeckiej został Dariusz Wasilewski

Podziękowanie
Szczególnie dziękuję tym, którzy docenili moją pracę i poprzez głos oddany na mnie wyrazili aprobatę dla moich dotychczasowych działań. Ponowny wybór na Sołtysa jest ogromną mobilizacją i zachętą, a jednocześnie zobowiązaniem do jeszcze bardziej energicznego działania na rzecz wszystkich mieszkańców.
Sołtys – Adam Perczyński

20150119_18095620150119_180924 20150119_180941 20150119_180949

Podziękowanie

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych bliskiej nam osoby, Andrzeja Skrzypczaka pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek

Adam Perczyński najbliższą rodziną

Wybory Sołtysa Wójtowa

wybory sołtysaZgodnie ze Statutem Sołectwa Wójtowo Burmistrz Barczewo zwołuje Zebranie Wiejskie, które dokona wyboru Sołtysa Wójtowa.

Zebranie Wiejskie odbędzie się 19 stycznia 2014 (poniedziałek) w restauracji „HIER-MAN” przy ulicy Klonowej 2a.

I termin Zebrania – godzina 18.00
II termin Zebrania – godzina 18.15

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Wybór Sołtysa
 4. Wybór Rady Sołeckiej
 5. Zamknięcie Zebrania

Zachęcamy mieszkańców Wójtowa do udziału – będzie można zadać pytania  kandydatom na sołtysa.

Kilka słów o pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Sołtys ma obowiązek przestrzegania zapisów Statutu miejscowości, jak również Statutu działań Gminnych. Powinien uczestniczyć w 12 sesjach Rady Gminnej rocznie i 12 spotkaniach roboczych z Burmistrzem oraz pracownikami Gminy, na których omawiane są bieżące problemy i zadania sołectw. Gdy Sołtys uczestniczy w w/w spotkaniach otrzymuje 200 miesięcznie   (zazwyczaj nie wystarcza to na pokrycie paliwa, telefonów, papieru, plakatów, itp). Poza tym kieruje wszystkimi bieżącymi działaniami Sołectwa.
Rada Sołecka wspiera działania Sołtysa. Praca ta jest zajęciem społecznym i należy się Sołtysowi należyty szacunek i zrozumienie za tą naprawdę trudną i niejednokrotnie niewdzięczną funkcję.

Pamiętajmy przy wyborze nowego Sołtysa powinniśmy się kierować jego wizją budowania lepszego życia mieszkańców.

Również wybór Rady Sołeckiej nie powinien być przypadkowy.

Protokół z obrad sesji z 16.12.2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się protokołem z obrad sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2014 r.

Klika pytań, które zadał Adam Perczyński – Sołtys Wójtowa:

 • Warmińska Niteczka – jakie są postępy?
 • Czy istnieje możliwość przywrócenia kursowania regularnej linii autobusowej do
  Wójtowa? Czy możliwe jest przywrócenie negocjacji z Olsztynem w tej sprawie?
 • Dlaczego na BIP-ie nie ma protokółów z trzech ostatnich sesji Rady Miejskiej;
 •  Wójtowo – Kaplityny, Wójtowo i część Nikielkowa zostały pominięte przy budowie internetu szerokopasmowego. Ponad 200 mieszkanców Wójtowa podpisało petycję w sprawie włączenia do tej sieci. Poszedłem do Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie i usłyszałem, że Gmina Barczewo nie chce z nimi współpracować w tej sprawie…
 • Inny temat – to teren boiska w Wójtowie – 6 lat temu moja poprzedniczka wystąpiła
  o teren pod boisko…

Bieżące działania sołtysa

12 grudnia 2014 o 9,00 sołtys ma umówione spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim,
w departamencie informatyki. Złoży tam oficjalnie petycję na ręce Dyrektora.
Chęć posiadania w Wójtowie super-łączy podpisało 235 osób!!!

Tego samego dnia  będzie w Urzędzie Gminy załatwiał bieżące sprawy Sołectwa.

Zachęca do pisania o swoich problemach (i nie tylko).
e-mail soltyswojtowo@gmail.com

Pozdrawia Adam Perczyński

23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

orkiestra

11 stycznia 2015
Wójtowo po raz piąty gra dla WOŚP

W godzinach  9.00 -18.00 zapraszamy mieszkańców do kwestowania na ulicach  naszej miejscowości do puszek dla oznaczonych wolontariuszy

O godzinie 12.10 zapraszamy na licytację, loterię fantową wraz z kiermaszem ciast
Centrum WOŚP Wójtowo będzie w salce parafialnej w kościele w Wójtowie
przy ul. Kwiatowej 19

Czekamy na Ciebie!!!

Gramy z pompą! Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych dla godnej opieki medycznej seniorów.

Może masz zbędne  fanty przekaz nam je na aukcję