Roboty budowlane na ul. Agrestowej

Informujemy, że od dnia 4 maja 2023 roku zostaną rozpoczęte roboty budowlane związane z Budową kanalizacji deszczowej w ul. Agrestowej w Wójtowie.

W związku z powyższym 4 maja 2023 r. pojawią się utrudnienia z dojazdem do posesji oraz wyjazdem z posesji znajdujących się wzdłuż wykonywanych robót, szczególnie w godzinach od 7 do 15 (poniedziałek – piątek)

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dniu 13 maja (sobota) w godz. 7 – 15 także będą odbywały się roboty budowlane na ww. wymienionym odcinku.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób nadzorujących budowę oraz kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Jarosław Krzemieniewski 
Kierownik robót drogowych 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane SANBUD sp. z o.o.

Informacja dla właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych

Informacja dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenach nieskanalizowanych, użytkowników zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy Barczewo

W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły w życie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli opróżniania nieczystości ciekłych na terenach nieskanalizowanych.

Zarządzenie burmistrza w sprawie kontroli na lata 2023-2024

Dzień Ziemi – akcja sprzątania

W sobotę 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, największe międzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Ziemia na krawędzi”.
Święto to zostało ustanowione w 1970 roku, obecnie jest obchodzone w 192 krajach. W Polsce Dzień Ziemi świętujemy od 1990 roku.
Idea troski o naszą planetę łączy ludzi na całym świecie. Każdy z nas ma wpływ na dobrostan Ziemi. Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi.

Zarząd stowarzyszenia sołtysów Gminy Barczewo podejmuje w tym dniu ogólnogminną akcję sprzątania, do której zapraszamy wszystkie sołectwa i osiedla Barczewa. Proponowana godzina rozpoczęcia akcji 9.00. 

Dyżur Sołtyski w marcu

W czasie dyżuru można będzie wpłacać  podatek oraz opłaty za wywóz odpadów.

  • w niedzielę 12 marca w godz. 10.00-11.00 oraz 12.00 -13.00
  • we we wtorek 7 i 14 marca w godz. 17.00 do 19.00 w świetlicy.
  • lub proszę o kontakt telefoniczny 602 486 476 

%  od zebranych kwot przeznaczony zostanie na cele Sołeckie. 

Zapraszam
Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak

Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Drogie Szczęśliwe Wójtowianki
zapraszamy serdecznie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet
10 marca o godz. 17.00 do świetlicy.
W czasie spotkania będzie można uzyskać poradę brafitterki, kosmetyczki – makijażystki, dietetyczki, a przede wszystkim poznać Sąsiadkę – Spotkanie koszyczkowe

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 130/12

Burmistrz Barczewa    

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w obrębie ewidencyjnym Wójtowo.     

Podstawowe informacje o przedmiocie przetargu

Numer działki zabudowanej:                                 130/12

Powierzchnia działki:                                              0,1117 ha                                 

Numer księgi wieczystej:                                        OL1O/00057740/6

Nr działki niezabudowanej:                                               123/9

Powierzchnia działki:                                             0,0164 ha

Numer księgi wieczystej:                                 OL1O/00155569/0
Łączna cena wywoławcza:                                      135.800,00 zł. (w tym 23% VAT)

Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 130/12 o powierzchni 0,1117 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczo-usługowym oraz z działki nr 123/9 o powierzchni 0,0164 ha stanowiącej drogę dojazdową. 

Więcej informacji

Wójtowo – wieś z charakterem

Wójtowo – wieś w gminie Barczewo, jedna z wielu wsi na Warmii, zatem co jest w niej tak niezwykłego, że postanowiliśmy o niej napisać? Otóż działa tam stowarzyszenie, dzięki któremu z roku na rok wieś staje się coraz bardziej atrakcyjna dla mieszkańców.

Więcej