Nowa twarz przystanków

przystanekWarmińska łąka – nowa twarz przystanków autobusowych

Przystanek autobusowy to miejsce nie tylko dla ludzi czekających na autobus, ale często także miejsce spotkań młodzieży, która nie ma innej, swojej przestrzeni publicznej. Przystanki często są zdewastowane, zaśmiecone, z wulgarnymi napisami. Przyzwoitym młodym ludziom nie wypadało wystawać na przystanku, jeśli akurat nie czekali na autobus. No bo czego można było nauczyć się w takim miejscu? Podwórkowej łaciny, inicjacji seksualnej lub alkoholowej?

Przeczytaj tekst w Gazecie Olsztyńskiej:
Warmińska łąka – nowa twarz przystanków autobusowych – Olsztyńska24

Zebranie Wiejskie

Sołtys oraz Rada Sołecka
Zapraszają na
Zebranie Wiejskie

które odbędzie się 18 września 2014 r. godz. 18.00 w sali bankietowej restauracji HIER-MAN przy ulicy Klonowej 2a w Wójtowie.
Celem zebrania będzie:

 1. Sprawozdanie finansowe z realizacji środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego za lata ubiegłe.
 2. Prezentacja przyjętych celów do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Planu Odnowy Wsi Wójtowo 2014-2021
 3. Zaplanowanie wydatków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2015.
 4. Wręczenie podziękowań dla najaktywniejszych mieszkańców Sołectwa.
 5. Omówienie spraw bieżących.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie przez Burmistrza działań i kierunków rozwoju Sołectwa
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowo – rzeczowego z realizacji funduszu w latach 2011-2014
 4. Prezentacja celów przyjętych do Planu Odnowy Wsi 2014-2021
 5. Zaplanowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2015r.
 6. Wręczenie podziękowań dla najaktywniejszych mieszkańców Wójtowa.
 7. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 8. Wolne wnioski i pytania.

Gościć będziemy;
 Burmistrza Lecha Jana Nitkowskiego.
 Przedstawicieli Gminy.

Nie bądź obojętny na to co się dzieje na własnym podwórku – czekamy na Ciebie

Zapłać podatek u Sołtysa

podatki„Zostaw parę groszy w Wójtowie – wpłać podatek u Sołtysa” tel. 503-122-769

Jesteś mieszkańcem Gminy Barczewo, ale nie jesteś tu zameldowany? Czy chcesz, by Twój podatek zasilił kasę innego Samorządu i nie został wydany na Twoją drogę lub chodnik? Z pewnością NIE! Pamiętaj zatem, by w części B zeznania podatkowego PIT-37 wpisać faktyczny adres zamieszkania (a nie zameldowania!) – sprawi to, że Twoje podatki wpłyną do kasy Gminy, w której mieszkasz!
Kiedy nie są wymagane dodatkowe zgłoszenia?
Gdy Twój adres zameldowania i adres zamieszkania podlegają pod ten sam Urząd Skarbowy.
W takiej sytuacji nie musisz robić nic więcej niż w części B zeznania podatkowego PIT-37 wpisać aktualny na dzień 31.12.2013 roku adres zamieszkania, np.: jesteś mieszkańcem Wójtowa, Nikielkowa, Kaplityn, czy Łęgajn, ale zameldowany jesteś w Olsztynie. W zeznaniu podatkowym w części B dotyczącej adresu zamieszkania wpisujesz adres np.: w Wójtowie, w Nikielkowie, w Kaplitynach czy w Łęgajnach. Nie ma potrzeby składania żadnych odrębnych oświadczeń i aktualizacji.

Wójtowski Fundusz sołecki

Wójtowski Fundusz sołecki 2015 r.

Zachęcam mieszkańców Wójtowa do zgłaszania swoich propozycji dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego na 2015r. Do rozdysponowania jest kwota 27.000zł, którą można wykorzystać wyłącznie na przedsięwzięcia mieszczące się w zadaniach własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Więcej informacji na temat podziału funduszu sołeckiego można uzyskać na stronie www.funduszesoleckie.pl

Propozycje podziału środków, proszę przekazywać do 14.09.2014r. na adres soltyswojtowo@gmail.com , telefonicznie pod nr 503 122 769 lub osobiście do sołtysa Adama Perczyńskiego.

Decyzję o wyborze inwestycji i rozdysponowaniu w/w środków podejmie Zebranie Wiejskie w Wójtowie, które odbędzie się 18 września 2014 r. godz. 18.00.

Wójtowo na kwiatowo

Wójtowo na kwiatowo, czyli dożynki w gminie

Wrzesień w powiecie to czas wydarzeń związanych ze świętem plonów. W sobotę, 6 września w Wójtowie odbędą się Dożynki gminy Barczewo. Początek o godz. 14.
Więcej Nasz Olsztyniak

Już tylko dwa dni!!!

Już tylko dwa dni do Dożynek!!
Bardzo potrzebne każde rączki w piątek po południu i sobotę rano od 8
Zróbmy to RAZEM – zapraszamy na plac przy Kościele

Wniosek o zwrot kosztów dowozu

Informuję mieszkańców Wójtowa, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa 0050.118.2013, w terminie do 15 września 2014 r. należy złożyć wniosek o zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i przedszkoli w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie, Plac Ratuszowy 1. W załącznikach znajduje się stosowny wniosek zaświadczenie i zarządzenie.

Adam Perczyński

Załączniki:
wniosek.pdf
zarządzenie cz. 1.pdf
zarządzenie cz. 2.pdf
zarządzenie cz. 3.pdf
zaświadczenie.pdf

Pomóżmy przy dożynkach

W sobotę 6 września 2014 r. mamy wielkie święto w naszym Sołectwie, odbędą się Dożynki Gminne 2014.

Bardzo prosimy WSZYSTKICH o czynny udział w przygotowaniach (martwi mnie ze tak mało osób zaangażowało się w dekorację sołectwa). Jeżeli ktoś może niech przyjdzie dziś do Małgosi Peczyńskiej ul. Leszczynowa, od 17.00 tam tworzone są baby do dekoracji oraz Paw i PROSIAKI
W czwartek u Darka Wasilewskiego od 16.00 wykańczanie wieńca i dekoracja Chochołów z wywieszaniem na terenie wsi. Może ktoś ma jeszcze materiały i pomysły zapraszamy.

Prosimy także o udekorowanie ulic i posesji.

W piątek spotykamy się na placu dożynkowym w rozplanowania i ustawienia stoisk niestety sceny jeszcze nie będzie, ma przyjechać dopiero rano w sobotę. Dlatego bardzo potrzebujemy wsparcie od samego rana w sobotę 6.00, aby zdarzyć udekorować scenę, ustawić dekoracje placu itp.

Tradycją Dożynek jest gościna Ważnych Gości, którzy przyjadą do nas i potrzebne są potrawy do namiotu Vip-owskiego oraz potrawy przetwory, ciasta na stragan naszego Sołectwa pod hasłem „Wójtowo na Kwiatowo”.

Bardzo WAS proszę o czynne zaangażowanie się w organizację Dożynek.
Proszę o zgłoszenia, kto co może pomóc.