Wójtowianki zapraszają na

Koło Gospodyń Wiejskich Wójtowianki zaprasza na: 

1. Warsztaty  świąteczne   dla dzieci i rodziców  w sobotę 20.11.2021 r.  14.30-17.30

Temat spotkania Kartki Świąteczne. Zajęcia bezpłatne 

2. Warsztaty dla dorosłych Wieńce adwentowe 🙂  Środa 24.11.2021 r. godz: 18-21 15zł koszt materiałów. 

Zapisy Beata Jakubiak, Anna Gorczyńska

Zajęcia odbywają w świetlicy wiejskiej w Wójtowie ul. Wierzbowa 1

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 15 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, w godzinach 700-1500, w pokoju nr 8, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://barczewo.bip.net.pl/).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się 6 grudnia 2021 r. w godzinach 1200-1600za pomocą środków porozumiewania się na odległość – poprzez platformę komunikacji internetowej w formie zdalnej.

Link do spotkania

Istnieje możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Barczewo, sala konferencyjna (II piętro), z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uwagi do Burmistrza należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta i Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy:umb@barczewo.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Barczewa.

Burmistrz Barczewa
Andrzej Maciejewski

Święto niepodległości

Szanowni Mieszkańcy

zapraszamy serdecznie na wspólne świętowanie Dnia Niepodległości w Wójtowie we czwartek 11 listopada 2021 r w Parafii NMP Królowej Męczenników ul. Kwiatowa 1

10.30 powieszenie Flagi na Maszt 

11.00 Uroczysta Msza Święta

po Mszy koncert piosenki patriotycznej (zapraszamy do zgłoszenia u p. Iwony Pabijanek)

po koncercie wspólne ognisko z kiełbaskami przy kościele. biesiada że śpiewem pieśni patriotycznej w tle.

zapraszamy serdecznie

Rodzinna Gra Terenowa

Koło Gospodyń wiejskich w Wójtowie Wójtowianki Zaprasza do wspólnej zabawy -Gra #Odkryj Wójtowo odbywa się na terenie Wójtowa i ma na celu poznanie uroczych zakątków wsi, fragmentów jej historii oraz wyjątkowych ludzi, którzy tu mieszkają. 
Podczas zabawy czekają na Was skrytki, szyfry, łamigłówki, ciekawostki i spacer po pięknej i uroczej Naszej Małej Ojczyźnie?

Początek zabawy ma miejsce przy Kościele (ul. Kwiatowa19) – Biblioteka pod Dobrym Aniołem.
 Na miejscu znajdziecie skrzynie oraz niezbędne instrukcje z mapką z zaznaczonymi punktami do odwiedzenia. Rozwiązujemy zagadki, wpisujemy hasła, literki będą potrzebne do ułożenia hasła finałowego. Ukończenie gry, przemieszczając się pieszo powinno zająć między min. 2 godziny. Na rowerach szybciej ?

Za ukończenie czekają na Was nagrody 🙂

 Finałowe Spotkanie – Podchody 30.10.2021r. – PZU Ścieżka Zdrowia!!!
Zabawa adresowana jest dla rodzin z dziećmi, dziadków z wnukami, młodzieży oraz dla wszystkich spragnionych poznania historii Wójtowa.
Realizacja „Wójtowo-Gra Rodzinna Gra Terenowa”, w ramach projektu NOWEFIO – Warmia Mazury Lokalnie 5.

Pliki do pobrania:

Odpady BIO

Informujemy, że odpady BIO będą odbierane w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem w dni wywozu odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych.

Andrzej Maciejewski
/Burmistrz Barczewa/

Teatr w warmińskiej skrzyni

W sobotę, 9 października, w naszej świetlicy odbyły się warsztaty teatralne, w ramach projektu „Teatr w warmińskiej skrzyni”.
Serdecznie dziękujemy Annie Rok za przeprowadzenie warsztatów teatralnych „Teatr w warmińskiej skrzyni” oraz Paniom Lucynie i Izabeli za wsparcie.
Dzięki spotkaniu powstała piękna legenda wójtowska oraz cudne postacie do naszej już legendy.
Moc jest w nas, to co się zadzieje zależy od nas.
Pytacie Czy będzie kontynuacja?
Legenda i figurki zostały w naszej świetlicy. Jeżeli będą chętne osoby, aby zapoznać się z legendą, oraz żeby razem zrobić przedstawienie, nie widzę problemu.

Zapraszam do kontaktu
 Sołtyska Wójtowa