Archiwum kategorii: Protokoły

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo

Protokół  z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo, które odbyło się w dniu 27.09.2018 r.

Zebranie odbyło się w II terminie.

  1. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:15 i trwało do godz. 20:45
  2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 73 osoby oraz przedstawiciele Gminy, Powiatu i Sejmiku Województwa
  3. Zebraniu przewodniczył Sołtys Adam Perczyński.
  4. Na protokolanta wybrano Panią Joannę Laskowską-Załogę.
  5. Do komisji skrutacyjnej wybrano:

– Panią Wiolettę Żytkiewicz-Bąk – przewodniczący

– Panią Alicję Kowalik

– Pana Bogdana Okulicza

  1. Przewodniczący przedstawił porządek zebrania:

–  Przywitanie mieszkańców,

– Wybór prowadzącego Zebrania i protokolanta,

–  Stwierdzenie ważności Zebrania,

– Wybór komisji skrutacyjnej,

– Przedstawienie planu Zebrania,

– Zatwierdzenie planu Zebrania przez mieszkańców,

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo