Archiwum miesiąca: listopad 2021

Wójtowianki zapraszają na

Koło Gospodyń Wiejskich Wójtowianki zaprasza na: 

1. Warsztaty  świąteczne   dla dzieci i rodziców  w sobotę 20.11.2021 r.  14.30-17.30

Temat spotkania Kartki Świąteczne. Zajęcia bezpłatne 

2. Warsztaty dla dorosłych Wieńce adwentowe 🙂  Środa 24.11.2021 r. godz: 18-21 15zł koszt materiałów. 

Zapisy Beata Jakubiak, Anna Gorczyńska

Zajęcia odbywają w świetlicy wiejskiej w Wójtowie ul. Wierzbowa 1

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 15 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, w godzinach 700-1500, w pokoju nr 8, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://barczewo.bip.net.pl/).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się 6 grudnia 2021 r. w godzinach 1200-1600za pomocą środków porozumiewania się na odległość – poprzez platformę komunikacji internetowej w formie zdalnej.

Link do spotkania

Istnieje możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Barczewo, sala konferencyjna (II piętro), z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uwagi do Burmistrza należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta i Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy:umb@barczewo.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Barczewa.

Burmistrz Barczewa
Andrzej Maciejewski

Święto niepodległości

Szanowni Mieszkańcy

zapraszamy serdecznie na wspólne świętowanie Dnia Niepodległości w Wójtowie we czwartek 11 listopada 2021 r w Parafii NMP Królowej Męczenników ul. Kwiatowa 1

10.30 powieszenie Flagi na Maszt 

11.00 Uroczysta Msza Święta

po Mszy koncert piosenki patriotycznej (zapraszamy do zgłoszenia u p. Iwony Pabijanek)

po koncercie wspólne ognisko z kiełbaskami przy kościele. biesiada że śpiewem pieśni patriotycznej w tle.

zapraszamy serdecznie