Archiwum miesiąca: lipiec 2023

Zdrowo, ziołowo i kolorowo w Wójtowie

KGW Wójtowianki zapraszają do wspólnej ziołowej wyprawy, by zdobyć wiedzę o ziołach i ich zdrowotnych właściwościach.

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Wójtowa na spotkania warsztatowe 

“Zdrowo, ziołowo i kolorowo w Wójtowie”

pierwsze spotkanie odbędzie się 17 lipca o godz .17.00 w świetlicy wiejskiej temat spotkania “Warsztaty ziołowe w plenerze”

Zobaczymy co rośnie wokół nas i jak możemy wykorzystać to na co dzień w menu.

O terminach kolejnych spotkań będziemy informować na bieżąco.

Projekt realizowany jest z programu mikrodotacji #NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Południowa Warmia”

Fundusz sołecki 2024

Właśnie otrzymałam informację nt. wysokości funduszu sołeckiego na 2024 r. dla naszego sołectwa.  Dlatego zachęcam do składania propozycji, pomysłów do wniosku, w celu wykorzystania funduszu sołeckiego dla Wójtowa na 2024 rok. Wzór wniosku znajduje się na stronie www.wojtowo.pl

Do podziału na cele Sołeckie jest kwota 54 687,50 zł.👍

Mieszkańcy mogą przedstawić swój pomysł do wniosku do dnia 30 sierpnia 2023 r. drogą e-mail na adres soltyswojtowo@gmail.com lub osobiście do sołtyski.

Pamiętajmy, że taka propozycja do wniosku powinna zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów oraz podpisy min. 15 pełnoletnich mieszkańców Wójtowa. 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski można przesyłać na adres soltyswojtowo@gmail.com.

Głosowanie nad propozycjami mieszkańców odbędzie się w trakcie zebrania wiejskiego, które planowane jest na początek września br. w świetlicy wiejskiej o godz. 18:00

Dokładny termin zebrania podamy w późniejszym czasie.

Fundusz sołecki 2024 Wójtowo

Fundusz sołecki – zarządzenie Burmistrza Barczewa

Wniosek mieszkańców o realizację przedsięwzięcia

Nie bądź obojętny 

RAZEM DECYDUJMY O NASZYM SOŁECTWIE

Sołtyska i Rada Sołecka Wójtowa