Archiwum miesiąca: kwiecień 2023

Roboty budowlane na ul. Agrestowej

Informujemy, że od dnia 4 maja 2023 roku zostaną rozpoczęte roboty budowlane związane z Budową kanalizacji deszczowej w ul. Agrestowej w Wójtowie.

W związku z powyższym 4 maja 2023 r. pojawią się utrudnienia z dojazdem do posesji oraz wyjazdem z posesji znajdujących się wzdłuż wykonywanych robót, szczególnie w godzinach od 7 do 15 (poniedziałek – piątek)

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dniu 13 maja (sobota) w godz. 7 – 15 także będą odbywały się roboty budowlane na ww. wymienionym odcinku.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób nadzorujących budowę oraz kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Jarosław Krzemieniewski 
Kierownik robót drogowych 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane SANBUD sp. z o.o.

Informacja dla właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych

Informacja dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenach nieskanalizowanych, użytkowników zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy Barczewo

W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły w życie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli opróżniania nieczystości ciekłych na terenach nieskanalizowanych.

Zarządzenie burmistrza w sprawie kontroli na lata 2023-2024

Dzień Ziemi – akcja sprzątania

W sobotę 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, największe międzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Ziemia na krawędzi”.
Święto to zostało ustanowione w 1970 roku, obecnie jest obchodzone w 192 krajach. W Polsce Dzień Ziemi świętujemy od 1990 roku.
Idea troski o naszą planetę łączy ludzi na całym świecie. Każdy z nas ma wpływ na dobrostan Ziemi. Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi.

Zarząd stowarzyszenia sołtysów Gminy Barczewo podejmuje w tym dniu ogólnogminną akcję sprzątania, do której zapraszamy wszystkie sołectwa i osiedla Barczewa. Proponowana godzina rozpoczęcia akcji 9.00.