Archiwum miesiąca: sierpień 2020

Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtyska  i rada sołecka zapraszają na Zebranie Wiejskie,  które odbędzie się

10 września 2020 r. w czwartek o godzinie 17.30

na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wójtowie

Na Zebraniu zostaną podjęte uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w roku 2020 oraz przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Wystąpienie Burmistrza Barczewa
 5. Sprawozdanie Sołtyski i przedstawienie wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie za rok 2019 oraz 2020.
 6. Przedstawienie wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 8. Przedstawienie wniosków dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały wskazującej przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w 2021 roku.
 10. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej
 11. Zatwierdzenie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sołectwa Wójtowo
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie zebrania.

Inne propozycje do porządku zebrania proszę zgłaszać do sołtysa.

Wnioski dotyczące wykorzystania funduszu sołeckiego mogą zgłaszać:
sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek musi zawierać przedsięwzięcie (cel), kosztorys i uzasadnienie.

Proszę o przekazanie informacji o zebraniu najbliższym sąsiadom.

 UWAGA: ze względu na wymogi COVID-19 wyjątkowo spotykamy się na placu zabaw, proszę pamiętać o maseczkach, zachowaniu dystansu i nie podawaniu rąk na powitanie.

 Sołtyska Beata Jakubiak
tel. 602 4866 476
soltyswojtowo@gmail.com

Fundusz Sołecki 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Wójtowa

Fundusz Sołecki został utworzony dla sołectw, aby realizować potrzeby ich Mieszkańców.
Państwa głos w jego wykorzystaniu to forma partycypacji, decyzja mieszkańców o tym co ważne dla nas i naszej miejscowości – “Wójtowo to Nasze Miejsce”.

Kwota, którą mamy do rozdysponowania dzięki zameldowanym Mieszkańcom na 2021 r. to 46.790,10 zł.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie propozycji do funduszu sołeckiego naszego sołectwa.
Mieszkańcy mogą przedstawić swój wniosek także na zebraniu wiejskim. Pamiętajmy, że taki wniosek powinien zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów oraz być podpisany przez 15 mieszkańców Sołectwa.

Termin zgłaszania propozycji do 31 sierpnia 2020 r.

Państwa propozycje zostaną przedstawione i poddane głosowaniu, a następnie wybrane z największą liczbą głosów do realizacji w 2021r. podczas wrześniowego Zebrania Wiejskiego (termin zebrania podamy wkrótce).

Dziękujemy za aktywny udział
Sołtys i Rada Sołecka Wójtowa

Link do ankiety

PERSEIDY!!!

Dziś 11.08 oraz jutro (w nocy) odbędzie się wielki spektakl na niebie.

PERSEIDY!!!

Dzięki Panu Karolowi Świder mogliśmy podziwiać niebo i wszelkie zjawiska które zadziały się nad nami.

Dzięki opowieściom Pana Karola, lunetom i lornetkom mogliśmy obserwować niebo, gwiazdy, satelity i inne zjawiska.

To było ciekawe doświadczenie. Dziękujemy serdecznie i piszemy się na kolejne obserwacje z komentarzem.

Zupełna darmocha, zagrożenie epidemią zerowe, a wrażenia niezapomniane.

Nie jest potrzebny żaden sprzęt (no, może oprócz jakiegoś fotelika, koca lub  leżaka, żeby nie tkwić z godzinę, albo dłużej na stojaka z zadartą głową, bo potem bolą i nogi i kark. Polecamy każdemu

Początek – jak się dobrze ściemni, my zaczęliśmy ok 22.15 Koniec – rankiem, dla wytrwałych.

Miejsce – całe niebo – pole w Wójtowie .

Zachęcamy ☺.

Noc Perseidów w Wójtowie

Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież oraz dorosłych na Noc Perseidów w Wójtowie.

W programie:

 • obserwacja roju meteorów (spadających gwiazd) Perseidy,
 • obserwacja nocnego nieba – szukanie gwiazdozbiorów, planet i innych ciekawych obiektów na nocnym niebie,
 • mini-wykład o tym skąd się biorą i czym są meteory/spadające gwiazdy.

Warto zabrać:

 • karimatę/koc do siedzenia,
 • ciepłe ubranie,
 • mile widziane przekąski na wspólny koc,
 • jeśli ktoś posiada – lornetkę, lunetę, teleskop.

Ważne: Spotkanie może zostać odwołane w przypadku dużego zachmurzenia

Termin 11. sierpnia w godz. 22.00-23.30

Miejsce: koniec ul. Leszczynowej – droga polna pod lasem (preferowane przybycie bez aut)

Dyżur Sołtyski

Uwaga

kolejne opłaty za wywóz odpadów komunalnych można uiścić u Sołtyski:

 • w środę 5 sierpnia 2020 r. w świetlicy w godz. 17.00-18.00
 • w niedzielę 9 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-11.00 oraz po godzinie 12 w salce parafialnej
 • lub po kontakcie telefonicznym
 • % z zebranych środków przeznaczony zostanie na cele Sołeckie.

Zapraszamy