Wybory sołtysa 2024

7 czerwca 2024 r.  w świetlicy w Wójtowie odbyło się zebranie Wiejskie, które dokonało wyboru Sołtysa Wójtowa. Na zebranie przyszło dużo mieszkańców, na liście obecności wpisało się 87  osób.

Sołtysem została ponownie wybrana Beata Jakubiak, otrzymała 81 głosów na 81 osób głosujących.

Do Rady Sołeckiej wybrano następujące osoby:

  1. Hanna Baszyńska
  2. Emilia Dąbrowska
  3. Leszek Kalinowski
  4. Jerzy Kaszuba
  5. Jolanta Kondzielewska
  6. Adam Perczyński
  7. Jarosław Stasikowski