Archiwum miesiąca: maj 2021

Inwestycja Olmex

Obwieszczenie Burmistrza Barczewa z dnia 05.05.2021 r. znak: GKiOŚ.6220.2.2021 informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej o powierzchni około 5 001m2 na działkach o nr ew. 232/9, 235/15 i 233/10 obręb Wójtowo, gm. Barczewo oraz o przesłaniu dokumentacji do organów opiniujących.

Notatka ze spotkania z mieszkańcami inwestycja 13.05.2021

Odpowiedź do gminy

 Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: umb@barczewo.pl

Dyżur Sołtyski Wójtowa

Dyżur Sołtyski Wójtowa
oraz możliwość zapłaty kolejnej raty podatku oraz opłaty za wywóz odpadów 

  • Środa 12 maja  w świetlicy w godz 18.30 do 19.30

W innych dniach i godzinach zapraszam do kontaktu telefonicznego 

Zapraszam serdecznie
Beata Jakubiak