Wnioski do budżetu gminnego

Do budżetu gminnego na rok 2015 umieszczono wnioski:

  1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej ulic Malinowej (projekt i wykonanie) oraz drugiej części Krokusowej (zgodnie z projektem) – szacowany koszt 290 000 zł.
  2. Wykup działki pod budowę świetlicy wiejskiej, opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy – szacowany koszt 800 000 zł.
  3. Zagospodarowanie zbiornika p-poż przy ulicy Modrzewiowej – 30 000 zł.
  4. Kontynuacja modernizacji boiska przy ulicy Modrzewiowej – 55 000 zł.
  5. Wykonanie nakładki bitumicznej, dwuwarstwowej na podbudowie wykonanej przez mieszkańców ulicy Klonowej (183 m) – szacowany koszt – 80.000zł.
  6. Wykonanie odwodnienia ulicy Cedrowej – 50 000zł.
  7. Zakup i ułożenie płyt drogowych kolejnego odcinka ulicy Akacjowej do Liliowej 150 m – szacowany koszt – 50 000zł.
  8. Zabezpieczenie środków na realizację działań związanych ze szlakiem „Warmińska Niteczka” w kwocie 20 000zł.
  9. Wykonanie instalacji oświetleniowej odcinka ulicy Modrzewiowej – odcinek od Jaśminowej w kierunku wyjazdu do Barczewa, który jest szkieletem instalacji ulic Malinowej, Agrestowej i Leszczynowej, oraz zawiera jeden z dwóch głównych punktów rozdziału energii i zasilenia. Wartość tego etapu 140 500 zł.
  10. Wykonanie instalacji oświetleniowej ulicy Klonowej. Wartość tego etapu 186 000 zł.