Obowiązek oznakowania budynku i posiadania skrzynki pocztowej

Prawo pocztowe nakłada obowiązek na właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości gruntowych umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej.

Czyli każdy mieszkaniec  musi posiadać skrzynkę pocztową, co ułatwi dostarczanie przesyłek pocztowych przez różne firmy.