Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo, 16.04.2019

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo, które odbyło się w dniu 16.04.2019 r.

Protokół