Fundusz Sołecki 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Wójtowa

Fundusz Sołecki został utworzony dla sołectw, aby realizować potrzeby ich Mieszkańców.
Państwa głos w jego wykorzystaniu to forma partycypacji, decyzja mieszkańców o tym co ważne dla nas i naszej miejscowości – „Wójtowo to Nasze Miejsce”.

Kwota, którą mamy do rozdysponowania dzięki zameldowanym Mieszkańcom na 2021 r. to 46.790,10 zł.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie propozycji do funduszu sołeckiego naszego sołectwa.
Mieszkańcy mogą przedstawić swój wniosek także na zebraniu wiejskim. Pamiętajmy, że taki wniosek powinien zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów oraz być podpisany przez 15 mieszkańców Sołectwa.

Termin zgłaszania propozycji do 31 sierpnia 2020 r.

Państwa propozycje zostaną przedstawione i poddane głosowaniu, a następnie wybrane z największą liczbą głosów do realizacji w 2021r. podczas wrześniowego Zebrania Wiejskiego (termin zebrania podamy wkrótce).

Dziękujemy za aktywny udział
Sołtys i Rada Sołecka Wójtowa

Link do ankiety