Zwłoki martwych ptaków

W przypadku znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem takich jak kaczki, gęsi, łabędzie oraz ptaków drapieżnych, należy powiadomić odpowiednie służby.

Więcej informacji