Fundusz Sołecki 2022

Szanowni Państwo

Właśnie otrzymałam informację nt. wysokości funduszu sołeckiego na 2022 r. dla naszego sołectwa.  Dlatego zachęcam do składania propozycji, pomysłów do wniosku, w celu wykorzystania funduszu sołeckiego dla Wójtowa na 2022 rok.

Do podziału na cele Sołeckie jest kwota 50 025,40 zł.

Mieszkańcy mogą przedstawić swój pomysł do wniosku do dnia 29 sierpnia 2021 drogą email na adres soltyswojtowo@gmail.com lub osobiście do sołtyski.

Pamiętajmy, że taka propozycja do wniosku powinna zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów oraz podpisy min. 15 pełnoletnich mieszkańców Wójtowa. (Wzór w linku)

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski można przesyłać na adres soltyswojtowo@gmail.com.

Głosowanie nad propozycjami mieszkańców odbędzie się w trakcie zebrania wiejskiego, które planowane jest na 9 września br. w świetlicy wiejskiej.

Dokładny termin zebrania podamy w późniejszym czasie.

Fundusz sołecki 2022 zarządzenie Burmistrza Barczewa

Fundusz sołecki 2022 Wójtowo