Pismo ws. organizacji spotkania w GDDKiA

Burmistrz Andrzej Maciejewski wystąpił z pismem do Dyrektora GDDKiA o organizację spotkania ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami na drodze krajowej nr 16, na wysokości Wójtowa, Kaplityn oraz Łęgajn