🔥Dodatek węglowy – ważne informacje🔥

11 sierpnia 2022 r. opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. 

Burmistrz Barczewa informuje, że na terenie Gminy Barczewo obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie (ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo tel. 89 514 97 98. 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określi Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie https://mopsbarczewo.pl/ po tym, jak przedmiotowe rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw.