Roboty budowlane na ul. Agrestowej

Informujemy, że od dnia 4 maja 2023 roku zostaną rozpoczęte roboty budowlane związane z Budową kanalizacji deszczowej w ul. Agrestowej w Wójtowie.

W związku z powyższym 4 maja 2023 r. pojawią się utrudnienia z dojazdem do posesji oraz wyjazdem z posesji znajdujących się wzdłuż wykonywanych robót, szczególnie w godzinach od 7 do 15 (poniedziałek – piątek)

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dniu 13 maja (sobota) w godz. 7 – 15 także będą odbywały się roboty budowlane na ww. wymienionym odcinku.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób nadzorujących budowę oraz kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Jarosław Krzemieniewski 
Kierownik robót drogowych 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane SANBUD sp. z o.o.