Do beatyfikacji

DRABIŃSKA Agnieszka

Urodziła się 2 lutego 1922 r. w Wójtowie (gm. Barczewo). Córka Juliusza i Klary Drabińskich. Miała jednego brata Franciszka. Ojciec jej był rolnikiem. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, pomagała rodzicom w gospodarstwie. Po przedwczesnej śmierci ojca i powołaniu brata do służby wojskowej, otoczyła opieką matkę. Zginęła w Wójtowie, 22 stycznia 1945 r., z rąk żołnierza Armii Czerwonej, broniąc wiary i cnoty czystości. Miała przebitą klatkę piersiową sztyletem. Została owinięta w prześcieradło i pochowana w ogrodzie rodziny Jagielskich w Wójtowie. Jej grób zachował się do dziś. W ramach toczącego się procesu beatyfikacyjnego męczenników drugiej wojny światowej z terenu metropolii warmińskiej, znalazła się w gronie ewentualnych kandydatek na ołtarze.

Magdalena Krebs CSC, wice postulator procesu. „Posłaniec Warmiński”. 2010, nr 3-4/2010; Zenderowski W., „Wiadomości Barczewskie”. 2010, nr 6.

GRABOSCH Cecylia

Urodziła się 10 stycznia 1915 r. w rodzinie Matern, w Rusi nad Łyną (gm. Stawiguda). Pochodziła z wielodzietnej, głęboko religijnej rodziny warmińskiej. W 1917 r. rodzina Maternów przeprowadziła się do Uniszewa, gdzie ukończyła szkołę podstawową. Kiedy na dalsze kształcenie rodziców nie było stać, pomagała im w pracy, na gospodarstwie. 20 czerwca 1938 r. Cecylia wyszła za mąż, za Augustyna Graboscha, mieszkańca Wójtowa, gdzie po ślubie zamieszkała. Była matką dwojga dzieci: Eryka, urodzonego 18 maja 1939 r. i Ewy, urodzonej 23 października 1942 r. W 1942 r., jej mąż został wcielony do niemieckiego wojska. Po zdobyciu Olsztyna przez żołnierzy Armii Czerwonej, jeden z oddziałów podczas zwiadu zajął wieś Wójtowo, nie oszczędzając miejscowej ludności. Zginęło wówczas wiele osób. Cecylia Grabosch uniknęła spotkania z radzieckimi żołnierzami. Po 24 stycznia 1945 r., we wsi pozostała grupa radzieckich żołnierzy. 4 lutego 1945 r.  w jednym z domów urządzili sobie rozpustną zabawę, na którą siłą zabierali z rodzin młode dziewczyny i kobiety. Przyszli też do domu Cecylii Grabosch.  Zastali ją z dzieckiem na rękach. Cecylii Grabosch zginęła 4 lutego 1945 r. z rąk radzieckiego żołnierza w obronie cnoty czystości. Jej ciało przez trzy tygodnie leżało w mieszkaniu. Dopiero 25 lutego 1945 r. została pochowana w pośpiechu, w ogrodzie rodziny Jagielskich. Wraz z nią złożono ciało 15-letniego Alfreda Giendryckiego zabitego również przez sowietów. W ramach toczącego się procesu beatyfikacyjnego męczenników drugiej wojny światowej z terenu metropolii warmińskiej, znalazła się w gronie ewentualnych kandydatek na ołtarze.

 Magdalena Krebs CSC, wice postulator procesu. „Posłaniec Warmiński”. 2010, nr 3-4/2010; Zenderowski W., „Wiadomości Barczewskie”. 2010, nr 6.

 KLIMEK Gertruda

Urodziła się 12 lutego 1922 r. w Wójtowie (gm. Barczewo), w wielodzietnej rodzinie rolniczej. Wychowywana w wierze katolickiej. Została ochrzczona w kościele parafialnym w Klebarku Wielkim. Rodzice Gertrudy, Teofil i Maria, posiadali na kolonii wsi Wójtowo duże gospodarstwo rolne. Gertruda pochodziła z wielodzietnej rodziny. Oprócz trzech rodzonych sióstr miała cztery przyrodnie oraz czterech braci przyrodnich. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, uczyła się pracy biurowej w Olsztynie. Następnie podjęła pracę w tym kierunku w Barczewie. Po zdobyciu Olsztyna przez żołnierzy Armii Czerwonej, jeden z oddziałów podczas zwiadu zajął wieś Wójtowo, nie oszczędzając miejscowej ludności. Zginęło wówczas wiele osób. Przez kilka dni ukrywała się przed radzieckimi żołnierzami. 30 stycznia 1945 r. zginęła z rąk radzieckich żołnierzy w obronie cnoty czystości. Po 14 dniach została pochowana na rodzinnej posesji. Jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku jej grób był widoczny. Dziś nie można go już odnaleźć. W ramach toczącego się procesu beatyfikacyjnego męczenników drugiej wojny światowej z terenu metropolii warmińskiej, znalazła się w gronie ewentualnych kandydatek na ołtarze.

Magdalena Krebs CSC, wice postulator procesu. „Posłaniec Warmiński”. 2010, nr 3-4/2010; Zenderowski W., „Wiadomości Barczewskie”. 2010, nr 7.

 Źródło: Zenderowski W. Osobowości Ziemi Barczewskiej. 2013.