Podatki – wrzesień 2020

Dyżur Sołtyski – zbiórka podatków oraz opłat za wywóz odpadów.

To ważne, aby płacić podatki u Sołtysa, gdyż prowizja od wpłat zostanie we wsi i będzie to wsparcie działań Sołtyski. Pieniądze będę przeznaczone na cele Sołectwa.

To samo dotyczy opłaty za wywóz śmieci.

Dyżury odbędą się:

 • W niedzielę 6 i 13 września w godzinach 10-11 oraz po mszy o godzinie 11. 12-12:30 w salce parafialnej
 • W poniedziałek  14.09 godz. 17.30- 19.00 w świetlicy

W razie braku możliwości wpłaty w wyznaczonym terminie proszę o kontakt

soltyswojtowo@gmail.com lub 602 486 476

Serdecznie dziękuję.

Sołtyska Wójtowa

Beata Jakubiak

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Barczewie zaopatrującego miejscowości:
Barczewo, Barczewski Dwór, Kaplityny, Kołaki, Kronowo, Kronówko, Lamkowo, Łapka, Nikielkowo, Próle, Radosty, Rycybalt, Ruszajny, Stare Włóki, Wipsowo, Wójtowo, Wrócikowo, Maruny, Szynowo, Tęguty, część Łęgajn stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Więcej informacji

Transport uczniów od dnia 2.09.2020 z Wójtowa

Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Łęgajnach

Transport uczniów od dnia 2.09.2020 Wójtowo

 

DOWOZY

Wójtowo 6.30
Kaplityny 6.35
Łęgajny 6.45

Szynowo 6.35
Tęguty 6.38
Gady 6.45
Barczewko 6.55
Łęgajny 7.05

Wójtowo 9.45
Kaplityny 9.50
Łęgajny 10.00

ODWOZY

Łęgajny 12.10
Wójtowo 12.20
Łęgajny 12.26
Barczewko 12.35
Szynowo 12.50
Tęguty 13.05

Łęgajny 14.30
Kaplityny 14.35
Wójtowo 14.40
Łęgajny 14.50
Barczewko 14.55
Barczewko (kolonia) 15.00
Tęguty 15.10
Szynowo 15.25

Łęgajny 15.55
Kaplityny 16.00
Wójtowo 16.05
Barczewko 16.15

 

Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtyska  i rada sołecka zapraszają na Zebranie Wiejskie,  które odbędzie się

10 września 2020 r. w czwartek o godzinie 17.30

na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wójtowie

Na Zebraniu zostaną podjęte uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w roku 2020 oraz przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Wystąpienie Burmistrza Barczewa
 5. Sprawozdanie Sołtyski i przedstawienie wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie za rok 2019 oraz 2020.
 6. Przedstawienie wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 8. Przedstawienie wniosków dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały wskazującej przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w 2021 roku.
 10. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej
 11. Zatwierdzenie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sołectwa Wójtowo
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie zebrania.

Inne propozycje do porządku zebrania proszę zgłaszać do sołtysa.

Wnioski dotyczące wykorzystania funduszu sołeckiego mogą zgłaszać:
sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek musi zawierać przedsięwzięcie (cel), kosztorys i uzasadnienie.

Proszę o przekazanie informacji o zebraniu najbliższym sąsiadom.

 UWAGA: ze względu na wymogi COVID-19 wyjątkowo spotykamy się na placu zabaw, proszę pamiętać o maseczkach, zachowaniu dystansu i nie podawaniu rąk na powitanie.

 Sołtyska Beata Jakubiak
tel. 602 4866 476
soltyswojtowo@gmail.com

Fundusz Sołecki 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Wójtowa

Fundusz Sołecki został utworzony dla sołectw, aby realizować potrzeby ich Mieszkańców.
Państwa głos w jego wykorzystaniu to forma partycypacji, decyzja mieszkańców o tym co ważne dla nas i naszej miejscowości – „Wójtowo to Nasze Miejsce”.

Kwota, którą mamy do rozdysponowania dzięki zameldowanym Mieszkańcom na 2021 r. to 46.790,10 zł.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie propozycji do funduszu sołeckiego naszego sołectwa.
Mieszkańcy mogą przedstawić swój wniosek także na zebraniu wiejskim. Pamiętajmy, że taki wniosek powinien zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów oraz być podpisany przez 15 mieszkańców Sołectwa.

Termin zgłaszania propozycji do 31 sierpnia 2020 r.

Państwa propozycje zostaną przedstawione i poddane głosowaniu, a następnie wybrane z największą liczbą głosów do realizacji w 2021r. podczas wrześniowego Zebrania Wiejskiego (termin zebrania podamy wkrótce).

Dziękujemy za aktywny udział
Sołtys i Rada Sołecka Wójtowa

Link do ankiety

PERSEIDY!!!

Dziś 11.08 oraz jutro (w nocy) odbędzie się wielki spektakl na niebie.

PERSEIDY!!!

Dzięki Panu Karolowi Świder mogliśmy podziwiać niebo i wszelkie zjawiska które zadziały się nad nami.

Dzięki opowieściom Pana Karola, lunetom i lornetkom mogliśmy obserwować niebo, gwiazdy, satelity i inne zjawiska.

To było ciekawe doświadczenie. Dziękujemy serdecznie i piszemy się na kolejne obserwacje z komentarzem.

Zupełna darmocha, zagrożenie epidemią zerowe, a wrażenia niezapomniane.

Nie jest potrzebny żaden sprzęt (no, może oprócz jakiegoś fotelika, koca lub  leżaka, żeby nie tkwić z godzinę, albo dłużej na stojaka z zadartą głową, bo potem bolą i nogi i kark. Polecamy każdemu

Początek – jak się dobrze ściemni, my zaczęliśmy ok 22.15 Koniec – rankiem, dla wytrwałych.

Miejsce – całe niebo – pole w Wójtowie .

Zachęcamy ☺.

Noc Perseidów w Wójtowie

Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież oraz dorosłych na Noc Perseidów w Wójtowie.

W programie:

 • obserwacja roju meteorów (spadających gwiazd) Perseidy,
 • obserwacja nocnego nieba – szukanie gwiazdozbiorów, planet i innych ciekawych obiektów na nocnym niebie,
 • mini-wykład o tym skąd się biorą i czym są meteory/spadające gwiazdy.

Warto zabrać:

 • karimatę/koc do siedzenia,
 • ciepłe ubranie,
 • mile widziane przekąski na wspólny koc,
 • jeśli ktoś posiada – lornetkę, lunetę, teleskop.

Ważne: Spotkanie może zostać odwołane w przypadku dużego zachmurzenia

Termin 11. sierpnia w godz. 22.00-23.30

Miejsce: koniec ul. Leszczynowej – droga polna pod lasem (preferowane przybycie bez aut)

Dyżur Sołtyski

Uwaga

kolejne opłaty za wywóz odpadów komunalnych można uiścić u Sołtyski:

 • w środę 5 sierpnia 2020 r. w świetlicy w godz. 17.00-18.00
 • w niedzielę 9 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-11.00 oraz po godzinie 12 w salce parafialnej
 • lub po kontakcie telefonicznym
 • % z zebranych środków przeznaczony zostanie na cele Sołeckie.

Zapraszamy

Wakacyjne spotkania w świetlicy w Wójtowie!

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym do udziału w wakacyjnych zajęciach w świetlicy wiejskiej w Wójtowie 😉

Pierwsze spotkanie już w ten czwartek 23.07.2020r. !!!!

💛 czwartki 14.30 – 18.00 (termin może ulec zmianie)

💙 Max. 15 osób

💚 wymagane oświadczenie rodziców

Zajęcia pod kierunkiem Małgorzaty Kozłowskiej w ramach współpracy Sołectwa z Centrum kulturalno bibliotecznym w Barczewie.

ZAPRASZAMY !!!!

Zajęcia z zachowaniem sanitarnych zasad bezpieczeństwa !