Informacja

W związku spotkaniem, które odbyło się  26 listopada 2018 pomiędzy nadzorem budowy i Inwestorem dotyczącym objazdu do msc. Wójtowo i Nikielkowo postanowiono:

  • w związku z nieprzejezdnością wprowadzonego objazdu ul. Krokusową w trybie pilnym doprowadzić do przejezdności
  • wprowadzić alternatywną drogę dojazdową do msc. Nikielkowo przez Wójtowo: ul. Leszczynowa, ul. Liliową, ul. Kwiatową lub ul. Jaśminową, ul. Kwiatowa (zgodnie z załączonymi rysunkami),
  • w związku z alternatywnym objazdem oznakowanie zostanie dostosowane do nowych warunków,
  • ogrodzić szafkę elektryczną przy stacji transformatorowej (Nikielkowo).

Marek Kordowski
Kierownik Budowy
Skanska S.A.