Protokół z konsultacji społecznych 19.08.2019

Protokół z 19.08.2019 r. z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu
wzdłuż ulicy Leśnej w Wójtowie

Protokół