Dyżur Sołtyski w czerwcu

W czasie dyżuru można będzie wpłacać opłaty za wywóz odpadów.

  • w niedzielę 11 czerwca w godz. 10.00-11.00 w salce parafialnej
  • poniedziałek 12 czerwca w godz. 17.30 do 18.20 w świetlicy.
  • lub proszę o kontakt telefoniczny 602 486 476 

%  od zebranych kwot przeznaczony zostanie na cele Sołeckie. 

Zapraszam
Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak