Kanalizacja ul. Malinowej

kanalizacjaW poniedziałek 12 października 2015 r. wraz z mieszkańcami ulicy Malinowej złożyliśmy wizytę Burmistrzowi. Tematem była budowa kanalizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wypracowaliśmy plan działania. Następnie zawitaliśmy do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie na rozmowę z prezesem J. Kasprzakiem. Dokonaliśmy analizy zasobów i potrzeb. Temat okazuje się być do rozwiązania, ale… pojawiły się pewne trudności, dlatego wyznaczono kolejne spotkania z osobami zainteresowanymi. Termin ustalono na środę 14 października 2015 r.

Spotkanie w ZWiK
W rozmowach uczestniczyli prezes i kierownik ZWiK, panowie Baszyński, Klepacki, Jabłonowski i Świder, pani Alicja Kowalik (Rada Sołecka) i sołtys Adam Perczyński.
Opracowywaliśmy założenia instalacji kanalizacyjnej jak również służebności przesyłu.
Rozpatrywane są trzy warianty. Zadania zostały podzielone i przystępujemy do pracy.
Kolejne spotkanie wytyczono około 15 listopada 2015 r.