Działania – przełom grudnia i stycznia

 • Wszelkie próby przekazania środków gminnych na tereny Wójtowa na razie spełzły na niczym, widać wyraźnie, że Radni nie patrzą na całość Gminy tylko interesuje ich własne podwórko.
 • Nie wypracowano w Gminie strategii dotyczącej stanu dróg – czyli działamy jak co roku, po omacku (kto głośniej!!!)
 • Bardzo dziękuję Alicji Kowalik i Marii Sidor za wzięcie udziału w obradach Rady Miejskiej i przypomnienie o naszych problemach – nasuwa się tylko myśl, że powiedzieliśmy już wszystko a nic z tego nie wychodzi, czas zadziałać czynami!!!
 • Odbyłem szereg rozmów dotyczących dzierżawy placu przy ul Klonowej.  2 lutego 2016r. odebrałem to pismo z urzędu – skan pisma w załączniku. Ponieważ istnieje szansa pozyskania środków zewnętrznych na zagospodarowanie placu zwracam się z prośbą do mieszkańców o przesyłanie do mnie pomysłów na zagospodarowanie placu. Propozycje proszę kierować na mój adres e-mail soltyswojtowo@gmail.com to bardzo ważne!!!!
  Proszę o pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie!!!
 • W lutym ruszamy z akcją organizacji zagospodarowania terenu przy Akacjowej (w kierunku Bławatnej) – też potrzebujemy Państwa opinii na ten temat.
 • Odbyłem kolejne spotkania z mieszkańcami Malinowej i ZWiK w sprawie kanalizacji. Niestety przeprowadzenie rury kanalizacyjnej przez prywatny teren jest prawie niewykonalne (brak zgody właścicieli gruntów). Wobec tego należy przyjąć wersję dużo droższą, czyli w pasach drogowych na około. Negocjacje i rozmowy trwają.
 • Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne mieszkańców ulicy Cedrowej dotyczące odwodnienia i wyboru nawierzchni (do projektu).
 • Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo wzięło udział w akcji „Szlachetna Paczka” , oraz Świątecznej zbiórce żywności. Odzew mieszkańców był SUPER, za co w imieniu obdarowanych serdecznie dziękuję. Ja ponadto brałem udział jeszcze w szlachetnych paczkach zorganizowanych przez Sołtysów, firmę Tech-Bet, oraz Macrosat.
 • Rada Sołecka spotkała się na zebraniu roboczym u Dariusza Wasilewskiego. Omówiliśmy plan działań na 2016 oraz ogłosiliśmy konkurs pomiędzy osiedlem Górnym i Leśnym na najpiękniejszą instalację świąteczną. Przez ponad miesiąc przepiękne bombki, łosie i lampeczki umilały nam widoki. Prawdziwe rękodzieła zawieszone przy Klonowej zrobiły ogromne wrażenie na mieszkańcach i przyjezdnych – warto ten pomysł powtarzać!!! Gratuluję wszystkim biorącym udział w tej akcji zarówno na Górnym jak i na Leśnym. Zwycięzców ogłosimy na najbliższym Zebraniu Wiejskim.
 • Już tradycyjnie w Wójtowie odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizowana przez Stowarzyszenie i Radę Sołecką. Dziękujemy Proboszczowi za udostępnienie sali parafialnej.
 • Tuż przed Świętami jedna z członkiń Stowarzyszenia wykonała ok. 20 stroików, które rozdaliśmy naszym darczyńcom zamiast kartek okolicznościowych. Dziękujemy
 • Na styczniowej sesji Rady Miasta Barczewa interweniowałem w sprawie pojemników na odzież oraz dzikich wysypisk śmieci obok nich.  Poza tym systematycznie interweniuję w sprawie dróg, śmieci na przystankach i kursowaniu komunikacji.
 • Przypominam również, że w Wójtowie obowiązuje „STREFA ZAMIESZKANIA”, czyli 20km/h i pierwszeństwo pieszych. Pamiętajmy też o pierwszeństwie dróg utwardzonych nad szutrowymi.
  W każdej sprawie proszę o kontakt soltyswojtowo@gmail.com Tel 503-122-769

Pozdrawiam wszystkich

Sołtys Adam Perczyński