Zebranie Wiejskie – sprawozdanie

16 lutego 2016 r. o godzinie 18.00 dzięki gościnności Darka Wasilewskiego odbyło się Zebranie Wiejskie, oto krótkie sprawozdanie:

 1. Sołtys – Adam Perczyński – poinformował o planie spotkania.
 2. Następnie poinformował o realizacji  Funduszu Sołeckiego za rok 2015.
 3. Prezentacja pracy Sołtysa, Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo w 2015 roku.
 4. Uczestnicy Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przekazania przez Gminę do użytkowania gruntów na okres minimum 10 lat – dotyczy to możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
 5. W trakcie zebrania wiejskiego odbyły się konsultacje w ramach Planu Odnowy Wsi gdzie postanowiono, iż kolejnym etapem działań będzie pozyskanie funduszy na poprawienie estetyki wsi. W ramach działań zakupione zostaną witacze, tablice informacyjne oraz zagospodarowania skarpa.
 6. Ogłoszono wynik rywalizacji osiedli na kompozycję świąteczną – wygrało Osiedle Leśne, na drugim miejscu Osiedle Górne – oba zespoły otrzymały symboliczne ręcznie robione BOMBY
  bomba_dla_lesnego  bomba_dla_gornego
 7. Około 18.40 dołączyli – Burmistrz Lech Jan Nitkowski, jego zastępca Dariusz Jasiński oraz pracownica Urzędu Miasta – Iwona Ćwiek.
 8. Burmistrz Lech Jan Nitkowski poruszył następujące tematy:
 • Budżetu Gminy,
 • Budowy drogi Wójtowo – Nikielkowo wraz z budową wiaduktu, oraz połączeniem tej drogi z drogami wyższego rzędu tj. DK16 i powiatową w Nikielkowie,
 • W czwartek 18 lutego miał odwiedzić Gminę Jonkowo i przeprowadzić oględziny budowy dróg osiedlowych w nowej (taniej) technologii – informacje wkrótce,
 • Finansowania na projekty „miękkie” w obecnej perspektywie finansowej UE,
 • Zawiązania partnerstwa publiczno prywatnego dla budowy ulicy Cedrowej i innych ulic w Wójtowie (gorąco polecam),
 • Na pytanie Sołtysa, czy może lepiej tylko równać, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na kawałek docelowej drogi? Zastępca Burmistrza Dariusz Jasiński wyjaśnił, iż to nie ma głębszego sensu,
  9.    Pytania Mieszkańców i odpowiedzi Burmistrza.
 • Co z odwodnieniem ulicy Malinowej, ponieważ są załamane dreny od 15 lat zalewa nas woda opadowa z DK16
  – Odp. Proszę aby Sołtys umówił mnie na spotkanie z właścicielem firmy „Sniper” i omówimy ewentualne partnerstwo do wykonania tego zadania,
 • Alicja Kowalik zadała pytanie czy jest w Gminie jakiś plan naprawy dróg, czy działamy „po omacku” czy jest plan utrzymania dróg??
  – Odp. Dzwońcie to przyjedziemy i naprawimy!!!
 • W konsekwencji tego pytania zgłoszono ulice Malinową, Leszczynową, Agrestową, Bławatną, Kalinową oraz wszystkie pozostałe!!!
 • Padł wniosek o dostarczenie w kilka wskazanych punktów kruszywa – dziury załatamy we własnym zakresie,
 • Jak odbywać się będzie dojazd do ulic Sasanki i Krokusowej podczas budowy ZIT?
 • Burmistrz do Sołtysa, czy jest złożony wniosek o oświetlenie ulicy Agrestowej?
  Odp. Tak, wraz z wyceną, jako wniosek budżetowy nr 1.