Podziękowanie

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych bliskiej nam osoby, Andrzeja Skrzypczaka pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek

Adam Perczyński najbliższą rodziną