Opłata za śmieci

Zapraszam do wpłacania opłat za wywóz odpadów komunalnych u Sołtysa Wójtowa
% od wpłat zostaje w Sołectwie i wykorzystamy go na potrzeby wsi.
Bądz Lokalnym Patriotą i namów Sąsiadkę i Sąsiada.
Bo u Sołtysa płacić wypada. 👍
Zbiórka
Niedziela 4.08.19 godz 10.00 – 11.00 w salce parafialnej
Środa 7.08.19 godz.19.00 – 19.30 w świetlicy lub na telefon.
Kontakt 602 486476
Można zapłacić za miesiąc, kwartał, rok