Zbiórka opłat za wywóz odpadów

Ostatnia rata w tym roku za wywóz odpadów, można ją uiścić u Sołtyski 6 grudnia niedzielę w salce parafialnej w godz. 11-12 oraz we wtorek 8 grudnia  w godz. 17-18 w świetlicy.

Pozostałe dni można się umawiać, proszę o kontakt telefoniczny 602 486 476

Pozyskany % z wpłat wykorzystany jest na cele sołeckie.

Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak