Konsultacje społeczne – Plan zrównoważonej mobilności MOF

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (PZMM MOF).

PZMM to dokument strategiczny, opracowywany i wdrażany przez władze miasta i podmioty realizujące politykę transportową, przy współudziale mieszkańców .

W związku z obligacjami wynikającymi z członkostwa w UE oraz ze zmianami klimatycznymi powinniśmy dążyć do zapewnienia usług transportowych bezpiecznych, przyjaznych środowisku, efektywnych kosztowo i wpływających pozytywnie na jakość życia mieszkańców.

Prace nad dokumentem rozłożone były na cztery etapy. Teraz rozpoczyna się etap czwarty – konsultacje społeczne gotowego dokumentu.

Zaplanowaliśmy spotkanie dla osób, które kwestie przemieszczania się postrzegają z perspektywy zawodowej. Odbędą się one on-line za pomocą platformy Zoom – mamy nadzieję, że ta formuła ułatwi Państwu obecność. Nie trzeba wcześniej się rejestrować, wystarczy wejść w link.

Termin spotkania to 1 czerwca 2022 r. (środa), godz. 10.00-12.00, link jest tutaj: https://tiny.pl/9v96k; (identyfikator spotkania: 820 9483 4367, kod dostępu: 219120).

W razie pytań proszę o kontakt – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Zapraszamy serdecznie!

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna

TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE Szamborski i Szelukowski Spółka Jawna