Dyżur Sołtyski 

Wtorek  10 stycznia w godzinach 17.00 -19.00 w świetlicy

Będzie możliwość opłacenia za wywóz odpadów wypełnić ankietę nt zmiany w Statutach sołeckich

Zapraszamy serdecznie

https://wojtowo.pl/?p=4535