Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

Wioletta Chlubicka – mieszkanka Wójtowa – będzie reprezentowała Olsztyn w krajowym etapie XXI edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” po raz pierwszy został zorganizowany w 1992 roku. Jego organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak”. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, a także upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu obejmującego działania wolontarystyczne na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, podejmowanie działań przeciwko przemocy i agresji w szkole oraz aktywną postawę w przeciwdziałaniu uzależnieniom młodzieży.

Więcej informacji na olsztyn24.pl