Lista firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości

W ostatnich dniach dwie firmy uzyskały zezwolenie na wywóz nieczystości
płynnych na terenie gminy Barczewo. Są to: Skunksik Usługi Asenizacyjne
Tomasz Duda z Barcikowa oraz ASS Handel I Transport Sylwester Piątkowski
z Klebarka Wielkiego.

Aktualna lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych w gmine Barczewo.

Magdalena Pilwińska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska