Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Łęgajnach

Ogłoszenie o naborze dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach zaprasza rodziców do zapisywania dzieci do klasy pierwszej.
Zapisy będą przyjmowane od dnia 12 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. w sekretariacie szkoły (7:00-15:00).
Wnioski rekrutacyjne można pobierać od dnia 6 lutego 2024 r. w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej: www.zsplegajny.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach
Marzanna Moszczyńska