Zarządzenie ws. wyborów sołeckich

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Wójtowo Burmistrz Barczewa zwołuje Zebranie Wiejskie, które dokona wyboru Sołtysa Wójtowa.

Zebranie Wiejskie odbędzie się 7 czerwca 2024 w świetlicy przy ul. Wierzbowej o godzinie 18.00.

Więcej informacji