Archiwum kategorii: Rada Sołecka

Wybory sołtysa 2019

26 lutego 2019 r.  w Zakładzie Kotlarskim Darka Wasilewskiego odbyło się zebranie Wiejskie, które dokonało wyboru Sołtysa Wójtowa. Na zebranie przyszło dużo mieszkańców, na liście obecności wpisało się 71  osób.


Sołtysem została wybrana Beata Jakubiak, otrzymała 57,74% głosów.

Do Rady Sołeckiej wybrano:

 1. Magdalena Czyż
 2. Alicja Dmuchowska
 3. Anna Gorczyńska
 4. Leszek Kalinowski
 5. Olga Szczygielska
 6. Janusz Śmiarowski
 7. Dariusz Wasilewski

Wnioski do budżetu gminnego 2018

Do budżetu gminnego na rok 2018 przesłano wnioski:

 1. Uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej na trasie Olsztyn przez Wójtowo do Barczewa.
 2. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Modrzewiowej.
 3. Dokończenie budowy kanalizacji ulicy Krokusowej.
 4. O kontynuację budowy oświetlenia Wójtowa.
 5. Wykonanie warstwy ścieralnej na nawierzchni ulicy Klonowej.
 6. Wykonanie odwodnienia i utwardzenia całej ulicy Cedrowej.
 7. Wykonanie utwardzenia ulicy Leszczynowej
 8. Wykonanie naprawy przerwanego drenażu na polu przy ulicy Malinowej
 9. Wykonanie nowych tablic informacyjnych wraz z aktualną mapą miejscowości.
 10. Wykonanie wszelkich prac projektowych i wykonawczych mających na celu docelowe utwardzenie kolejnych ulic w Wójtowie.
 11. Środki na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą Wójtowie podczas trwania ferii i wakacji 2018 r.
 12. Uregulowanie odpływu wód opadowych przy ulicy Modrzewiowej w Wójtowie.
 13. Przystąpienie do sporządzenia lub aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Wójtowa.
 14. Wykonie progów zwalniających w ciągu ulicy Klonowej.
 15. Zagospodarowanie zbiornika P-POŻ (stawu) przy ulicy Modrzewiowej.
 16. Środki na budowę Świetlicy Wiejskiej.
 17. Remont zatoki autobusowej i umieszczenie w niej wiaty przystankowej, przy ulicy Modrzewiowej.

Dobre wieści

2 marca 2017 r.

Przekazuje Państwu same dobre wieści!!

 1. Gmina ogłosiła przetarg na budowę drogi Wójtowo-Nikielkowo.
 2. Jutro jeżeli pogoda pozwoli Gmina zleciła firmie „Sontrans” naprawę dróg w Wójtowie i przejazd do Nikielkowa.
 3. Zgłosiłem problem zalewania dróg i posesji przez wody opadowe i gruntowe.
 4. 2 marca odbyła się kolejna tura ustaleń i analiz dotyczących budowy świetlicy – oto kilka szczegółów;

W spotkaniu trwającym dwie godziny udział brali;

 • Burmistrz Lech Jan Nitkowski
 • Przewodniczący RM Andrzej Maciejewski
 • Kierownik WBiOŚ Krzysztof Ździarstek
 • Kierownik Aneta Janikowska-Kiśluk
 • Janusz Sturlis – WBiOŚ
 • Adam Perczyński – Sołtys Wójtowa

Przeprowadziliśmy dogłębną analizę możliwości pozyskania dofinansowania z PROW (500.000zł.) i LGD (300.000zł), niestety po podliczeniu możliwych do uzyskania punktów, PROW uznaliśmy za mało prawdopodobny do uzyskania dofinansowania. Skupiliśmy się wobec tego nad LGD. Jednak ograniczona kwota zmusiła nas do skorygowania wielkości budynku i liczby pomieszczeń.

Ustalono że, zakupimy projekt gotowy a projektant zaadoptuje go na naszej działce. Projekt jednak będzie przewidywał możliwość rozbudowy w latach przyszłych, według potrzeb. Projekty przykładowe wyszuka i przedstawi pracownik WBiOŚ.

Do nas będzie należał wybór projektu na najbliższym Zebraniu Wiejskim. Aby zrealizować zadanie Zebranie Wiejski będzie musiało przeznaczyć cały Fundusz Sołecki na wkład własny.

Z poważaniem
Adam Perczyński

Dziękujemy za pomoc

Jesteśmy pod wrażeniem Na nasz apel licznie stawili się Panowie mieszkańcy Wójtowa w celu Montażu tablic informacyjnych, które zostały wykonane w ramach projektu “Wójtowo na kwiatowo” z programu odnowy wsi “Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w której warto żyć” z Urzędu Marszałkowskiego.

Mieszkańcy zauważyli już różnice w wyglądzie naszej miejscowości i coraz chętniej włączają się do akcji.

Projekt jeszcze nie jest skończony. Jeśli ktoś chciałby się włączyć serdecznie zapraszamy. Zostało nam jeszcze sporo do zrobienia 😉

Czekamy na Was

Zapraszamy na czyn “Wójtowo na kwiatowo”

skarpaSzanowni Mieszkańcy Wójtowa,
bardzo prosimy Was o wsparcie w zakończeniu projektu “Wójtowo na kwiatowo”.

Zapraszamy na Czyn “Wójtowo na kwiatowo” sobota 8  października 2016 r. godz. 11.00 na”skarpie”. Liczymy na Twoja obecność. Zabierz sąsiada i sąsiadkę, grabkę i łopatkę, pomóż nam dokończyć projekt. Na zakończenie prac wspólne ognisko.
Może ktoś ma na oddanie geowłókninę, krzaki, nawozy itp rzeczy? Chętnie przyjmiemy

Sołtys, Rada Sołecka

Wnioski do budżetu gminnego 2017

Do budżetu gminnego na rok 2017 przesłano wnioski:

 1. Uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej na trasie Olsztyn przez Wójtowo do Barczewa.
 2. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Modrzewiowej.
 3. Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku na Osiedlu Leśnym.
 4. Dokończenie budowy kanalizacji ulicy Krokusowej.
 5. O kontynuację budowy oświetlenia Wójtowa.
 6. Wykonanie warstwy ścieralnej na nawierzchni ulicy Klonowej.
 7. Wykonanie odwodnienia i utwardzenia całej ulicy Cedrowej.
 8. Wykonanie nowych tablic informacyjnych wraz z aktualną mapą miejscowości.
 9. Wykonanie wszelkich prac projektowych i wykonawczych mających na celu docelowe utwardzenie kolejnych ulic w Wójtowie.
 10. Środki na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą Wójtowie podczas trwania ferii i wakacji 2017 r.
 11. Wykonanie częściowego monitoringu Wójtowa.
 12. Uregulowanie odpływu wód opadowych przy ulicy Modrzewiowej w Wójtowie.
 13. Przystąpienie do sporządzenia lub aktualizacji  planu zagospodarowania przestrzennego Wójtowa.
 14. Zagospodarowanie zbiornika P-POŻ (stawu) przy ulicy Modrzewiowej.
 15. Wykonanie projektu i uzyskanie odpowiednich pozwoleń – budowa Świetlicy Wiejskiej.
 16. Remont zatoki autobusowej i umieszczenie w niej wiaty przystankowej, przy ulicy Modrzewiowej.
 17. Wynajęcie sali do przeprowadzenia Zebrań Wiejskich.

Zebranie Wiejskie – sprawozdanie

16 lutego 2016 r. o godzinie 18.00 dzięki gościnności Darka Wasilewskiego odbyło się Zebranie Wiejskie, oto krótkie sprawozdanie:

 1. Sołtys – Adam Perczyński – poinformował o planie spotkania.
 2. Następnie poinformował o realizacji  Funduszu Sołeckiego za rok 2015.
 3. Prezentacja pracy Sołtysa, Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo w 2015 roku.
 4. Uczestnicy Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przekazania przez Gminę do użytkowania gruntów na okres minimum 10 lat – dotyczy to możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
 5. W trakcie zebrania wiejskiego odbyły się konsultacje w ramach Planu Odnowy Wsi gdzie postanowiono, iż kolejnym etapem działań będzie pozyskanie funduszy na poprawienie estetyki wsi. W ramach działań zakupione zostaną witacze, tablice informacyjne oraz zagospodarowania skarpa.
 6. Ogłoszono wynik rywalizacji osiedli na kompozycję świąteczną – wygrało Osiedle Leśne, na drugim miejscu Osiedle Górne – oba zespoły otrzymały symboliczne ręcznie robione BOMBY
  bomba_dla_lesnego  bomba_dla_gornego
 7. Około 18.40 dołączyli – Burmistrz Lech Jan Nitkowski, jego zastępca Dariusz Jasiński oraz pracownica Urzędu Miasta – Iwona Ćwiek.
 8. Burmistrz Lech Jan Nitkowski poruszył następujące tematy:
 • Budżetu Gminy,
 • Budowy drogi Wójtowo – Nikielkowo wraz z budową wiaduktu, oraz połączeniem tej drogi z drogami wyższego rzędu tj. DK16 i powiatową w Nikielkowie,
 • W czwartek 18 lutego miał odwiedzić Gminę Jonkowo i przeprowadzić oględziny budowy dróg osiedlowych w nowej (taniej) technologii – informacje wkrótce,
 • Finansowania na projekty „miękkie” w obecnej perspektywie finansowej UE,
 • Zawiązania partnerstwa publiczno prywatnego dla budowy ulicy Cedrowej i innych ulic w Wójtowie (gorąco polecam),
 • Na pytanie Sołtysa, czy może lepiej tylko równać, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na kawałek docelowej drogi? Zastępca Burmistrza Dariusz Jasiński wyjaśnił, iż to nie ma głębszego sensu,
  9.    Pytania Mieszkańców i odpowiedzi Burmistrza.
 • Co z odwodnieniem ulicy Malinowej, ponieważ są załamane dreny od 15 lat zalewa nas woda opadowa z DK16
  – Odp. Proszę aby Sołtys umówił mnie na spotkanie z właścicielem firmy „Sniper” i omówimy ewentualne partnerstwo do wykonania tego zadania,
 • Alicja Kowalik zadała pytanie czy jest w Gminie jakiś plan naprawy dróg, czy działamy „po omacku” czy jest plan utrzymania dróg??
  – Odp. Dzwońcie to przyjedziemy i naprawimy!!!
 • W konsekwencji tego pytania zgłoszono ulice Malinową, Leszczynową, Agrestową, Bławatną, Kalinową oraz wszystkie pozostałe!!!
 • Padł wniosek o dostarczenie w kilka wskazanych punktów kruszywa – dziury załatamy we własnym zakresie,
 • Jak odbywać się będzie dojazd do ulic Sasanki i Krokusowej podczas budowy ZIT?
 • Burmistrz do Sołtysa, czy jest złożony wniosek o oświetlenie ulicy Agrestowej?
  Odp. Tak, wraz z wyceną, jako wniosek budżetowy nr 1.

Kanalizacja ul. Malinowej

kanalizacjaW poniedziałek 12 października 2015 r. wraz z mieszkańcami ulicy Malinowej złożyliśmy wizytę Burmistrzowi. Tematem była budowa kanalizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wypracowaliśmy plan działania. Następnie zawitaliśmy do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie na rozmowę z prezesem J. Kasprzakiem. Dokonaliśmy analizy zasobów i potrzeb. Temat okazuje się być do rozwiązania, ale… pojawiły się pewne trudności, dlatego wyznaczono kolejne spotkania z osobami zainteresowanymi. Termin ustalono na środę 14 października 2015 r.

Spotkanie w ZWiK
W rozmowach uczestniczyli prezes i kierownik ZWiK, panowie Baszyński, Klepacki, Jabłonowski i Świder, pani Alicja Kowalik (Rada Sołecka) i sołtys Adam Perczyński.
Opracowywaliśmy założenia instalacji kanalizacyjnej jak również służebności przesyłu.
Rozpatrywane są trzy warianty. Zadania zostały podzielone i przystępujemy do pracy.
Kolejne spotkanie wytyczono około 15 listopada 2015 r.

Wnioski do budżetu gminnego 2016

Do budżetu gminnego na rok 2016 umieszczono wnioski:

 1. Wykonanie instalacji oświetleniowej ulicy Agrestowej.
 2. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Modrzewiowej.
 3. Doposażenie placu zabaw w Wójtowie.
 4. Dokończenie budowy kanalizacji ulicy Krokusowej.
 5. Wykonanie kanalizacji ulicy Malinowej
 6. Wykonanie instalacji oświetleniowej ulicy Klonowej etap IV.
 7. Wykonanie warstwy ścieralnej na nowo położonej nawierzchni ulicy Klonowej.
 8. Wykonanie odwodnienia i utwardzenia całej ulicy Cedrowej.
 9. Na pozyskanie, ogrodzenie, oświetlenie i wyposażenie placu z siłownią zewnętrzną.
 10. Na wykonanie spowalniacza w ciągu ulicy Migdałowej.
 11. Zakup nieruchomości przy ulicy Kwiatowej 15, pod świetlicę wiejską.
 12. Wykonanie nowych tablic informacyjnych wraz z aktualną mapą miejscowości
 13. Wykonanie wszelkich prac projektowych i wykonawczych mających na celu docelowe utwardzenie kolejnych ulic w Wójtowie.