Działania luty 2016

15 lutego 2016 r. odbyło się comiesięczne spotkanie sołtysów z Burmistrzami i pracownikami Gminy.

  • Komendant policji poinformował o powstawaniu ogólnopolskiej mapy bezpieczeństwa. Mieszkańcy powinniśmy zgłaszać do sołtysa incydenty, kradzieże, napady, trudności w ruchu drogowym i pieszym i inne. (Proszę pisać, a ja to umieszczę w ankietach).
  • Zapytałem o regularny wywóz nieczystości z przystanków i placu zabaw – podobno ZUK nie złożył oferty???!!!! (Dziwne prawda? Sprawę będę monitorował).
  • Poruszane były tematy dróg gminnych i powiatowych, oraz przewidywana w ZIT droga Wójtowo – Nikielkowo. (W moim przekonaniu znowu jest coś nie tak, Bruksela i Warszawa mają jakieś obiekcje – ale Iwona Cwiek z Urzędu Miasta prowadzi sprawę.)
  • Po interwencji sołtysa i mieszkańców posprzątano teren przy pojemnikach na używaną odzież – dziękujemy.
  • Sołtys Ramsówka – Łukasz Wasilewski udostępnił mi dokumentacje wykonanej drogi za 33zł/m2 – omówimy to z Radą Sołecką.
  • Omówiłem z Burmistrzem Lechem Janem Nitkowskim sprawę ulic Krokusowej i Wiklinowej (nie mogłem uczestniczyć w spotkaniu wcześniej). Temat jest rozwojowy i ściśle uzależniony od budowy ZIT. Być może tamtędy będzie poprowadzony ruch w przypadku budowy drogi Wójtowo – Nikielkowo, a więc utwardzenie drogi będzie konieczne.

16 lutego gościłem w firmie Tech-Bet. To duży przedsiębiorca zajmujący się budową osiedli – a więc i dróg. Szef firmy – Andrzej Siwik – przyjął mnie bardzo serdecznie i udzielił konkretnych wskazówek, jak i technicznych porad, aby poprawić stan naszych dróg. Obiecał również pomoc (przede wszystkim sprzęt)! Doświadczenie w utwardzaniu dróg gruntowych firma nabyła prowadząc pracę w Niemczech przez 12 lat – to dobra rekomendacja!!
Z członkiem Rady Sołeckiej pojechaliśmy na ulicę Żółtą w Olsztynie i dokonaliśmy oględzin takiej drogi wybudowanej przez Tech-Bet 6 lat temu.

011   008

16 lutego  odbyło się Zebranie Wiejskie

17 lutego złożyłem w Gminie dokumenty dotyczące podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę do użytkowania gruntów na okres minimum 10 lat.

Mieszkańców posiadających dach kryty eternitem proszę o zapoznanie się pismem.

Nadal bardzo proszę fotorelacje i informacje o dziurawych drogach!!  kierować na mojego e-maila soltyswojtowo@gmail.com to bardzo ważne!!!!

W każdej sprawie proszę o kontakt soltyswojtowo@gmail.com tel. 503 122 769

Pozdrawiam wszystkich
Sołtys Adam Perczyński