Krąg kobiet

Zapraszamy

Mieszkanki Wójtowa na ciekawy cykl spotkań z Magdaleną Kubicką.

Spotkania odbędą się w świetlicy w środy o godz 18:00

Zaprasza

Sołtyska Wójtowa

Beata Jakubiak

Dyżur Sołtyski w styczniu 2024

Dyżur Sołtyski 

  • 📯Niedziela 7 stycznia salka parafialna ul.Kwiatowa 19  godz 10-11 oraz 12-13 
  • 📯 Środa 10 stycznia w godzinach 17:00 -19:00 w świetlicy ul.Wierzbowa 1 

Będzie możliwość opłacenia za wywóz odpadów

Zapraszam serdecznie
Sołtyska 
Beata Jakubiak

Lista firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości

W ostatnich dniach dwie firmy uzyskały zezwolenie na wywóz nieczystości
płynnych na terenie gminy Barczewo. Są to: Skunksik Usługi Asenizacyjne
Tomasz Duda z Barcikowa oraz ASS Handel I Transport Sylwester Piątkowski
z Klebarka Wielkiego.

Aktualna lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych w gmine Barczewo.

Magdalena Pilwińska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

w związku z aktualnie trwającą kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Barczewo wystosowała pismo informacyjne do mieszkańców Gminy z prośbą o osobiste stawiennictwo w Urzędzie Miasta w Barczewie, bowiem istnieje możliwość ww. kontroli „zza biurka” za okazaniem stosownych dokumentów.

Jednocześnie zostały rozesłane wezwania do konkretnych osób w sprawie stawiennictwa w tut. Urzędzie celem spisania protokołu kontroli wywozu nieczystości ciekłych przy okazji wysyłki ankiet do osób kompostujących bioodpady.

Wezwanie ws. kontroli szamb

Wezwanie przy okazji kompostowników

Magdalena Pilwińska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska