Decyzje podatkowe 2023

Decyzje podatkowe będą do odbioru w:

  • Środę, 1 lutego 2023 r. świetlicy wiejskiej w Wójtowie w godz 17.00 – 19.00
  • Niedzielę, 5 lutego 2023 r. w Salce parafialnej godz 10-11oraz 12-13
  • Wtorek 7 lutego 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Wójtowie w godz 17.00 – 19.00
  • Niedzielę 12 lutego 2023 r. w Salce parafialnej godz 10-11oraz 12-13

Zapraszam po odbiór.

Płać podatki tam gdzie mieszkasz

Można będzie od razu zapłacić u Sołtyski, a  % z podatków zostanie przekazany na cele Sołectwa Wójtowo 

Zapraszam Sołtyska Wójtowa

Beata Jakubiak

Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw

Burmistrz Barczewa zarządza co następuje:

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Barczewo zamieszkałymi w sołectwach, dotyczące projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw,
  2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców Sołectw Gminy Barczewo na temat zapisów w projektach statutów.
  3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w terminie ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie danego Sołectwa Gminy Barczewo i w dniu składania formularza, o którym mowa w § 3 ust. 2 mają ukończone 18 lat.
  4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 04 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r. w następujących formach:
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem panelu: www.konsultacje.barczewo.pl oraz poprzez nadesłanie formularza konsultacji na adres e-mail: umb@barczewo.pl
  • w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie ( parter) w godzinach pracy Urzędu lub nadesłanie na adres Urzędu – Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.

Zarządzenie Burmistrza Barczewa nr 0050.253.2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku

Projekt statutu sołectwa Wójtowo