Posiedzenie Komisji do Spraw Transportu Publicznego 6.10.2017

Posiedzenie Komisji do Spraw Transportu Publicznego 6 października 2017 roku

Pan Burmistrz Lech Jan Nitkowski powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu Komisji do Spraw Transportu Publicznego oraz powiedział w jakim celu spotkała się Komisja.
Pani Alicja Kowalik poprosiła Pana Burmistrza o wyrażenie swojej opinii na temat transportu w Gminie Barczewo.
Pan Burmistrz Lech Jan Nitkowski odpowiedział, że wyrazi swoją opinię na ten temat po dzisiejszym spotkaniu.
Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Jasiński przekazał wszystkim zgromadzonym dokument do zapoznania się, który przygotował Pan Krzysztof Zienkiewicz doradca ds. Transportu Zbiorowego.

Więcej informacji