Posiedzenie Komisji do Spraw Transportu Publicznego 23.10.2017

Relacja z obrad Komisji ds. Transportu Publicznego Gminy Barczewo w dniu 23-10-2017

Komisja spotkała się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Barczewie o godzinie 1100.

Na wniosek własny (aprobata Burmistrza) do komisji dołączył Adam Perczyński – Sołtys Wójtowa. Na wstępie Pani Alicja Kowalik wniosła na piśmie uwagi dotyczące wprowadzenia poprawek do protokołu z poprzednich obrad, oraz poprosiła o udostępnienie oryginalnych zapisów przebiegu posiedzenia (w protokole znalazły się zapisy niezgodne z prawdą oraz część wypowiedzi nie została zapisana).

Pan Zienkiewicz (specjalista ds. transportu publicznego) przedstawił bardzo szczegółowe założenia do planu wprowadzenia komunikacji publicznej na terenie Gminy Barczewo.

Pierwsza linia miałaby przebiegać trasą Dworzec PKP/PKS Olsztyn, Partyzantów, Limanowskiego, Poprzeczna, Marii Zientary-Malewskiej, Nikielkowo, Łęgajny, Barczewo (pętla przy Wojska Polskiego w okolicy CPN.) Oto argumenty, jakich użył Pan Zienkiewicz:

 • 7 lat doświadczenia Gminy Dywity i Olsztyna – dostajemy w gratisie.
 • Proponowana linia przedłużona będzie do Dworca PKP w Olsztynie.
 • Kilometry trasy przebiegające w granicach miasta Olsztyn – dostajemy za darmo!!!!
 • Lokalizacja pętli w Barczewie( po wnikliwej analizie) ulokowana przy CPN
 • 3 lub 4 przystanki w Barczewie( autobus dla ludzi, a nie ludzie dla autobusu).
 • Zapewnienie wykupu biletów miesięcznych dla INDYKPOL – 100 szt
 • Jakość wykonanych usług i ich niezawodność.
 • Nauka mieszkańców korzystania z transportu publicznego i tworzenie automatyzmu korzystania z nich w świetle planów Olsztyna do ograniczenia ruchu pojazdów w mieście.
 • Możliwość korzystania z biletów aglomeracji ( 80/40 pln).
 • Transport dzieci do szkół przy jednoczesnym wykorzystaniu transportu przez dorosłych.
 • Zaproponowano 8 kursów zmiennych w święta i dodatkowy kurs w sobotę ok 2200
 • Koszt roczny to ok 650 000 zł.
 • Wiele innych aspektów.

Omówiono i uargumentowano brak obecnie możliwości uruchomienia linii na trasie Olsztyn – Wójtowo – Barczewo. Rozmowy na ten temat musimy odłożyć do momentu zakończenia prac przy budowie obwodnicy Olsztyna i rejonu dworca PKP.

Poruszono również temat zmiany proponowanej wyżej trasy na Olsztyn – Nikielkowo – Wójtowo – Łęgajny – Barczewo:

 • Wykonanie po zakończeniu budowy drogi Wójtowo – Nikielkowo (październik 2018)
 • Przystanki max co 1000m. (3-4 w Wójtowie).
 • Dostosowanie taboru do warunków drogowych.

Zaznaczyłem, że takie rozwiązania w żadnym wypadku nie rozwiązują problemów mieszkańców Wójtowa, tym ponownie ma się zająć Urząd w Barczewie. (kolejny wniosek podczas sesji Rady Miejskiej).

Wobec w/w argumentów komisja poprzez głosowanie zaakceptowała założenia i ich argumenty.

Należy mieć nadzieję, że w budżecie na 2018 znajdą się pieniądze na realizację i da to bardzo poważny początek do uruchomienia kolejnych tras komunikacji publicznej.

Na najbliższym Zebraniu Wiejskim w Wójtowie szczegółowo omówimy cały problem.

Adam Perczyński