Archiwum kategorii: Bez kategorii

Dyżur Sołtyski w sierpniu

W czasie dyżuru można będzie wpłacać opłaty za wywóz odpadów.

  • w czwartek 10 sierpnia w godz. 17.00-18.30 w świetlicy, ul. Wierzbowa 1
  • lub proszę o kontakt telefoniczny 602 486 476 

%  od zebranych kwot przeznaczony zostanie na cele Sołeckie. 

Zapraszam
Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak

Dyżur Sołtyski w czerwcu

W czasie dyżuru można będzie wpłacać opłaty za wywóz odpadów.

  • w niedzielę 11 czerwca w godz. 10.00-11.00 w salce parafialnej
  • poniedziałek 12 czerwca w godz. 17.30 do 18.20 w świetlicy.
  • lub proszę o kontakt telefoniczny 602 486 476 

%  od zebranych kwot przeznaczony zostanie na cele Sołeckie. 

Zapraszam
Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak

Dyżur Sołtyski w marcu

W czasie dyżuru można będzie wpłacać  podatek oraz opłaty za wywóz odpadów.

  • w niedzielę 12 marca w godz. 10.00-11.00 oraz 12.00 -13.00
  • we we wtorek 7 i 14 marca w godz. 17.00 do 19.00 w świetlicy.
  • lub proszę o kontakt telefoniczny 602 486 476 

%  od zebranych kwot przeznaczony zostanie na cele Sołeckie. 

Zapraszam
Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 130/12

Burmistrz Barczewa    

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w obrębie ewidencyjnym Wójtowo.     

Podstawowe informacje o przedmiocie przetargu

Numer działki zabudowanej:                                 130/12

Powierzchnia działki:                                              0,1117 ha                                 

Numer księgi wieczystej:                                        OL1O/00057740/6

Nr działki niezabudowanej:                                               123/9

Powierzchnia działki:                                             0,0164 ha

Numer księgi wieczystej:                                 OL1O/00155569/0
Łączna cena wywoławcza:                                      135.800,00 zł. (w tym 23% VAT)

Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 130/12 o powierzchni 0,1117 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczo-usługowym oraz z działki nr 123/9 o powierzchni 0,0164 ha stanowiącej drogę dojazdową. 

Więcej informacji

Fundusz Sołecki 2023

Szanowni Państwo

Właśnie otrzymałam informację nt. wysokości funduszu sołeckiego na 2023 r. dla naszego sołectwa.  Dlatego zachęcam do składania propozycji, pomysłów do wniosku, w celu wykorzystania funduszu sołeckiego dla Wójtowa na 2023 rok. Wzór wniosku znajduje się na stronie www.wojtowo.pl

Do podziału na cele Sołeckie jest kwota 54 026,70 zł.👍

Mieszkańcy mogą przedstawić swój pomysł do wniosku do dnia 30 sierpnia 2022 drogą e-mail na adres soltyswojtowo@gmail.com lub osobiście do sołtyski.

Pamiętajmy, że taka propozycja do wniosku powinna zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów oraz podpisy min. 15 pełnoletnich mieszkańców Wójtowa. 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski można przesyłać na adres soltyswojtowo@gmail.com.

Głosowanie nad propozycjami mieszkańców odbędzie się w trakcie zebrania wiejskiego, które planowane jest na początek września br. w świetlicy wiejskiej o godz. 18:00

Dokładny termin zebrania podamy w późniejszym czasie.

Fundusz sołecki 2023 Wójtowo

Fundusz sołecki – zarządzenie Burmistrza Barczewa

Wniosek mieszkańców o realizację przedsięwzięcia

Nie bądź obojętny 

RAZEM DECYDUJMY O NASZYM SOŁECTWIE

Sołtyska i Rada Sołecka Wójtowa