Archiwum kategorii: Bez kategorii

Fundusz Sołecki 2023

Szanowni Państwo

Właśnie otrzymałam informację nt. wysokości funduszu sołeckiego na 2023 r. dla naszego sołectwa.  Dlatego zachęcam do składania propozycji, pomysłów do wniosku, w celu wykorzystania funduszu sołeckiego dla Wójtowa na 2023 rok. Wzór wniosku znajduje się na stronie www.wojtowo.pl

Do podziału na cele Sołeckie jest kwota 54 026,70 zł.👍

Mieszkańcy mogą przedstawić swój pomysł do wniosku do dnia 30 sierpnia 2022 drogą e-mail na adres soltyswojtowo@gmail.com lub osobiście do sołtyski.

Pamiętajmy, że taka propozycja do wniosku powinna zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów oraz podpisy min. 15 pełnoletnich mieszkańców Wójtowa. 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski można przesyłać na adres soltyswojtowo@gmail.com.

Głosowanie nad propozycjami mieszkańców odbędzie się w trakcie zebrania wiejskiego, które planowane jest na początek września br. w świetlicy wiejskiej o godz. 18:00

Dokładny termin zebrania podamy w późniejszym czasie.

Fundusz sołecki 2023 Wójtowo

Fundusz sołecki – zarządzenie Burmistrza Barczewa

Wniosek mieszkańców o realizację przedsięwzięcia

Nie bądź obojętny 

RAZEM DECYDUJMY O NASZYM SOŁECTWIE

Sołtyska i Rada Sołecka Wójtowa

Zmiana w rozkładach jazdy autobusów komunikacji publicznej

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana w rozkładach jazdy autobusów komunikacji publicznej linii 114 i 124.

Na wniosek mieszkańców dokonano korekty godzin oraz wprowadzono dodatkowe 4 kursy w soboty i dni wolne od nauki jak i 1 kurs w dni powszednie.

Informujemy, że kolejne zmiany i rozbudowa komunikacji publicznej oraz ewentualne dodanie nowych kursów nastąpi po wiosennej analizie potoków pasażerskich.

Dlatego gorąco zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej ponieważ będzie to miało znaczący wpływ na wprowadzenie nowych kursów.