Archiwum miesiąca: październik 2017

Posiedzenie Komisji do Spraw Transportu Publicznego 23.10.2017

Relacja z obrad Komisji ds. Transportu Publicznego Gminy Barczewo w dniu 23-10-2017

Komisja spotkała się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Barczewie o godzinie 1100.

Na wniosek własny (aprobata Burmistrza) do komisji dołączył Adam Perczyński – Sołtys Wójtowa. Na wstępie Pani Alicja Kowalik wniosła na piśmie uwagi dotyczące wprowadzenia poprawek do protokołu z poprzednich obrad, oraz poprosiła o udostępnienie oryginalnych zapisów przebiegu posiedzenia (w protokole znalazły się zapisy niezgodne z prawdą oraz część wypowiedzi nie została zapisana).

Pan Zienkiewicz (specjalista ds. transportu publicznego) przedstawił bardzo szczegółowe założenia do planu wprowadzenia komunikacji publicznej na terenie Gminy Barczewo.

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji do Spraw Transportu Publicznego 6.10.2017

Posiedzenie Komisji do Spraw Transportu Publicznego 6 października 2017 roku

Pan Burmistrz Lech Jan Nitkowski powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu Komisji do Spraw Transportu Publicznego oraz powiedział w jakim celu spotkała się Komisja.
Pani Alicja Kowalik poprosiła Pana Burmistrza o wyrażenie swojej opinii na temat transportu w Gminie Barczewo.
Pan Burmistrz Lech Jan Nitkowski odpowiedział, że wyrazi swoją opinię na ten temat po dzisiejszym spotkaniu.
Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Jasiński przekazał wszystkim zgromadzonym dokument do zapoznania się, który przygotował Pan Krzysztof Zienkiewicz doradca ds. Transportu Zbiorowego.

Więcej informacji

Relacja ze spotkania Burmistrza z Sołtysami

Relacja ze spotkania Burmistrza z Sołtysami 18 września 2017r.

Sołtys Wójtowa pyta:

 1. Ulica Leśna i Głogowa w ciągu do Klebarka – proszę o wyrównanie i utrzymanie tej drogi. Służyć ona może jako ciąg dróg zastępczych przy zakorkowanym wjeździe do Olsztyna. Protestują mieszkańcy oraz Poczta Polska.
 2. Wjazd do Wójtowa od strony Barczewa – kto jest właścicielem, i czemu nikt nie dba o odcinek do “16” do tablicy Wójtowo.
 3. Po raz kolejny proszę o uporządkowanie urobku z rowów przy Modrzewiowej i skarpowanie poboczy.
 4. Jaki jest postęp w pracach przy odwodnieniu ulicy Modrzewiowej.
 5. Ruch zastępczy podczas remontu i budowy wiaduktu w Nikielkowie. Pytam, kto konsultował z mieszkańcami Wójtowa przebieg tego ruchu? Czy jest zasadność utworzenia takiej drogi na rok? Za czyje pieniądze to ma zostać wykonane? Czy płyty z Jaśminowej i Akacjowej miały by do tego posłużyć? Nie zgadzam się z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji w tym temacie bez konsultacji ze mną i mieszkańcami Wójtowa.
 6. Po raz kolejny zgłaszam problem bezpańskich psów. W Wójtowie pogryziony został młody człowiek!!!! – Prośba o uczestniczenie w kolejnych spotkaniach przedstawiciela Straży Miejskiej w Barczewie.
 7. Prośba o bezustanne monitorowanie prac Budimex i Skanska, oraz nieustannego wpływania na te firmy w celu odbudowania nawierzchni asfaltowej ul Modrzewiowej w Wójtowie.
 8. Proszę o ponowne uruchomienie oświetlenia placu zabaw, oraz przegląd instalacji oświetlenia w Wójtowie.
 9. Proszę o wyrównanie dróg w Wójtowie.
 10. Komunikacja publiczna nadal jest zawodna – proszę o zdecydowane działania w tym temacie. Nadal brak rozkładów jazdy „OK” – na spotkaniu w lipcu przewoźnicy deklarowali to poprawić, nic sobie z własnych obietnic nie robią – proszę o reakcję.
 11. Wspólnie omówiliśmy wiele tematów dotyczących całej Gminy.

Sołtys Wójtowa
Adam Perczyński

Wnioski do budżetu gminnego 2018

Do budżetu gminnego na rok 2018 przesłano wnioski:

 1. Uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej na trasie Olsztyn przez Wójtowo do Barczewa.
 2. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Modrzewiowej.
 3. Dokończenie budowy kanalizacji ulicy Krokusowej.
 4. O kontynuację budowy oświetlenia Wójtowa.
 5. Wykonanie warstwy ścieralnej na nawierzchni ulicy Klonowej.
 6. Wykonanie odwodnienia i utwardzenia całej ulicy Cedrowej.
 7. Wykonanie utwardzenia ulicy Leszczynowej
 8. Wykonanie naprawy przerwanego drenażu na polu przy ulicy Malinowej
 9. Wykonanie nowych tablic informacyjnych wraz z aktualną mapą miejscowości.
 10. Wykonanie wszelkich prac projektowych i wykonawczych mających na celu docelowe utwardzenie kolejnych ulic w Wójtowie.
 11. Środki na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą Wójtowie podczas trwania ferii i wakacji 2018 r.
 12. Uregulowanie odpływu wód opadowych przy ulicy Modrzewiowej w Wójtowie.
 13. Przystąpienie do sporządzenia lub aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Wójtowa.
 14. Wykonie progów zwalniających w ciągu ulicy Klonowej.
 15. Zagospodarowanie zbiornika P-POŻ (stawu) przy ulicy Modrzewiowej.
 16. Środki na budowę Świetlicy Wiejskiej.
 17. Remont zatoki autobusowej i umieszczenie w niej wiaty przystankowej, przy ulicy Modrzewiowej.

VI Turnieju Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa

VI Turniej amatorskiej siatkówki o przechodni Puchar Sołtysa Wójtowa 2017  przeszedł  już do historii. Można by powiedzieć, iż zmiana terminu wpłynęła  korzystnie dla Wójtowa, gdyż po kilku latach przerwy Puchar pozostał w Wójtowie, ale także dla przeprowadzenia turnieju bo przez cały czas trwania zawodów pogoda spisała się wspaniale.

O pozostanie pucharu w Wójtowie postarała się nowo powstała drużyna o wdzięcznej nazwie “Jeden Emigrant”, ich codzienne treningi na naszym boisku przyniosły oczekiwany rezultat.

W turnieju 2017 roku udział wzięło 5 drużyn: Jeden Emigrant z Wójtowa, Barczewo, Nikielkowo, Skra Wójtowo oraz Łęgajny.

Wydarzenie rozpoczęto o godzinie 12.30 powitaniem drużyn, weryfikacją danych zawodników oraz losowaniem kolejności  rozgrywek.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał przyjaciel Wójtowa, oraz wspaniały siatkarz Paweł Papke, który przywiózł  ze sobą także prezenty dla uczestników turnieju. Urząd Gminy w Barczewie zafundował medale dla zawodników zwycięskich drużyn. Natomiast Sołtys Wójtowa Adam Perczyński zadbał o główny Puchar oraz o specjalne statuetki dla najlepszych zawodników, dodatkowo sędziował drużynom. Głównym sędzią turnieju był Tomasz Klenczon

Po raz pierwszy turniej oprawiony był o fachowa opiekę medyczną Polskiego Czerwonego Krzyża –  gdzie wolontariusze, profesjonalnie wyposażeni w apteczki medyczne i przygotowani do udzielenia pierwszej pomocy w razie potrzeby, obecni byli przez cały czas trwania turnieju. Na szczęście tego dnia nie mieli nic do roboty w Wójtowie, za to aktywnie kibicowali drużynom szczególnie z Wójtowa gdyż organizatorką oprawy ratowniczej była członkini Stowarzyszenia “Wspólne Wójtowo” Wiktoria Dmuchowska. Apteczkę dla Sołectwa Wójtowo ufundowała Grupa HM Olsztyn – dziękujemy. Jak to zwykle bywa o żołądki oraz pragnienie uczestniczących zawodników zadbały członkinie Stowarzyszenia, a o wszelkie usprawnienia i udogodnienia oraz ognisko Panowie, także członkowie Stowarzyszenia “Wspólne Wójtowo”

Cały turniej przebiegał w spokojnej i przyjacielskiej atmosferze panującej wśród wszystkich zawodników, kibiców, organizatorów i gości, przy wspaniałej słonecznej pogodzie, oraz dobrej muzyce serwowanej przez DJ Zachar-a. Na zakończenie odbyło się wspólne biesiadowanie przy ognisku.

Ze sportowego punktu widzenia były to najrówniej obsadzone zawody od 6-ciu lat. Drużyny do końca walczyły o jak najlepsze miejsca, a ostatnie piłki turnieju zadecydowały o ostatecznej klasyfikacji drużyn. Zdecydowany prym wiodły drużyny z Barczewa, Łęgajn i Wójtowa. Drużyna z Nikielkowa po raz drugi z rzędu została zauważona, jako „najlepiej ubraną” wśród zespołów.

Wyniki VI Turnieju Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa:

 • „Jeden Emigrant” – Wójtowo
 • Łęgajny
 • Barczewo
 • Skra Wójtowo
 • Nikielkowo

Najlepszą zawodniczką została Edyta Jędruszczak

Najlepszym zawodnikiem Sebastian Bauer

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z VI Turniej Siatkówki